Hoe communiceert de sector?

IT en communicatie naar de markt is een combinatie die garant staat voor de nodige discussie. Vooral buiten de sector overigens, want de meeste bedrijven in de sector hebben minder aandacht voor de markt dan bij andere sectoren het geval is.

Vraag aan marketing, positionering en andere deskundigen die naar vraag en aanbod tegelijk kijken hoe dat zo komt. Vaak zul je dan als antwoord krijgen dat de autonome groei dusdanig is dat er niet veel noodzaak is meer in communicatie te investeren. Een ander antwoord dat je kunt opvangen is dat de aard van de dienstverlening goede communicatie een stuk lastiger maakt dan voor bijvoorbeeld kleding of food.

Veranderde markt

Als je doorspit zul je tot de conclusie komen dat er op bovenstaande het nodige valt af te dingen. Wie in reguliere hosting zit of domeinregistraties als core-business heeft zal met weemoed terugdenken aan de markt 5 tot 10 jaar geleden. Toen groeiden de bomen nog tot in de hemel. Tegenwoordig zijn double digit groei en elke week nieuwe servers bestellen niet echt meer aan de orde. Wie op een andere plek in de waardeketen zit zal constateren dat door cloud en het opschuiven in de keten van producenten en distributeurs ook het nodige is veranderd. De budgetten die bijvoorbeeld Microsoft voor Azure en Ingram Micro tot hun beschikking hebben zijn indrukwekkend. Meer nog, daar zit verdraaid veel kennis om op een heel andere wijze te communiceren met de markt. Soms met eindgebruikers, de andere keer weer heel gericht op het C-level of juist weer IT specialisten.

Horizontaal

Dat lijkt nog niet tot iedere hoster, provider, datacenterexploitant doorgedrongen. Een redelijk grote groep maakt gebruik van eigen kanalen (waar niets mis mee hoeft te zijn!) om de boodschap over nieuwe diensten en dergelijke bekend te maken. Of daarmee ook rekening wordt gehouden met de verschillende type lezers, c.q. doelgroepen is een open vraag. Vooral “over de hoofden” van de IT beheerders en beslissers communiceren is een verschijnsel dat in Nederland opvallend weinig voorkomt. Uitgezonderd de grotere spelers lijkt Nederland een land waar de communicatie vooral een horizontale lijn volgt.

Het kan ook anders

Het kan ook anders en soms zou dat ook wel eens handig kunnen zijn. Een bijzonder voorbeeld daarvan is de bijlage in de Sueddeutsche Zeitung van vorige week. Dat is van regionale krant, maar is al jaren bekend als een van de weinige kwaliteitskranten met een landelijk bereik. Het is niet te vergelijken met het FD bij ons, want dat heeft toch vooral aandacht voor economie en financiën. In deze krant was vorige week een sponsored bijlage over IT. Doelgroep was C-level maar ook iedereen die zakelijk met IT te maken heeft. Een krant die schrijft over IT security, uitlegt wat de principes en voordelen van VPN en encryptie zijn, zoiets kennen we hier niet. De vraag die dat oproept is waarom niet. Hebben we geen vergelijkbare titels, is er geen belangstelling op de redacties voor deze thema’s of is het nog iets anders? Laat de sector hier misschien een kans liggen zich te profileren met een ander soort boodschap, gericht op andere ontvangers, dan men gewend is?

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.