Hoe hard groeit cloud in Nederland?

cloud-wordle-isptoday20150630-630x410Het is geen overdrijving te stellen dat er minstens een keer per maand een persbericht of rapport opduikt dat aangeeft dat cloud enorm snel groeit. We zijn daarmee definitief de fase gepasseerd dat nog werd voorspeld dat die groei er aan zat te komen. Nu is die explosieve cloud groei er echt, althans als we de meldingen mogen geloven.

Het nieuws moet wel met een korrel zout worden genomen. Wie goed oplet ziet dat de aankondigingen opvallend vaak uitblinken in eigenaardige vaagheden. Bij elke publicatie moet dan ook de vraag worden gesteld: wat voor soort cloud wordt er bedoeld? Dat er in de regel duidelijk wordt aangegeven of er IaaS, PaaS of SaaS wordt bedoeld is positief. Of aanbod is gebaseerd op public, private of hybride cloud is al minder makkelijk terug te vinden, om nog maar te zwijgen over welke definitie voor hybride cloud wordt gehanteerd. Nog belangrijker is het krijgen van antwoord op deze vragen: over welke doelgroep hebben we het en geldt het ook voor Nederland?

Er zijn gelukkig ook positieve uitzonderingen. Het Nederlandse PB7 heeft in de nationale cloudmonitor recent de antwoorden over cloud gebruik uit 2012 afgezet tegen antwoorden van 2015 en dat levert een aardig beeld op, dat door de scope – de Nederlandse markt – ook nog eens direct kan worden gebruikt voor het aanscherpen van de eigen businessplannen. Hoogtepunten van het onderzoek zijn enerzijds dat SaaS inderdaad hard is gegroeid en dat IaaS veel langzamer terrein wint dat eerder verwacht. Anderzijds zijn er argumenten tegen “het verschijnsel” cloud die minder belangrijk worden gevonden (kosten en baten vallen hier op!) terwijl weer andere kritische argumenten vaker worden genoemd (veiligheid en wettelijke kaders).

Wat leert ons dit? Vooral dat het voorspellen van de toekomst, ook als het over cloud diensten gaat, gewoon lastig blijft. Onderzoek blijft nodig, maar tegelijkertijd moet dat onderzoek wel goed zijn. Daarom is bijvoorbeeld de opmerking van Experton dat (vertaald): “per 2019 zal de klassieke markt voor software door SaaS worden ingehaald”, zonder dat daarbij wordt benoemd of dat voor alle software opgaat of slechts iets als SAP, niet erg zinvol.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.