Hoe zit het nou met die Netneutraliteit

stapel-rapportenHet zal je wellicht zijn opgevallen: eerder deze week is er in Brussel iets gepubliceerd dat over Netneutraliteit gaat. Over dit onderwerp, dat jaren hoog op de agenda stond van organisaties als Bits of Freedom en ISOC (en alle tegenhangers daarvan in de EU lidstaten), is enorm veel gepubliceerd en dat is ook goed. Het onderwerp raakt de kern van wat de gewone burger kan of niet kan doen met zijn vaste of mobiele device (om over toekomstige ontwikkelingen als selfdriving cars maar te zwijgen). En alleen daardoor is het een onderwerp dat zich veel minder leende voor artikelen of longreads op B2B blogs of publicaties die de hosting sector centraal stellen.

Toch kan, na de publicatie van de richtsnoeren van Berec in Brussel afgelopen week, gesteld worden dat er in de hele discussie over Netneutraliteit iets kan zijn blijven zitten waar de hosting sector mee te maken kan gaan krijgen. Je merkt het: hier worden de nodige slagen om de arm gehouden.

Wat Berec (zeg maar de koepel van EU telco toezichthouders) heeft gedaan is een document opgesteld waarmee iedere nationale toezichthouder kan zien hoe de Europese regels met betrekking tot NN moeten worden geïnterpreteerd en nageleefd. Dat is op zich geen onlogische publicatie, de materie is gewoon complex, de ontwikkelingen gaan hard en de EU wilde nadrukkelijk geen regelgeving neerzetten die na een paar jaar feitelijk onbruikbaar was geworden door welke innovatie dan ook. En zo vreemd is die gedachte ook niet als je je realiseert dat toen de discussie over NN aan deze kant van de oceaan werd gevoerd bijvoorbeeld Tesla nog niet bestond, laat staan dat begrippen als zelfrijdende auto’s of slimme koelkasten ergens aan gelinkt konden worden.

Maar goed: voorzichtigheid was dus troef: vooral niet te technisch gedetailleerd aan het werk te gaan met de richtlijn en deze richtsnoeren en tegelijkertijd was er heel duidelijk de focus op enduser diensten. Wie de discussies uit Nederland nog voor de geest kan halen: daar ging het om buiten de bundel aanbieden van streamingdiensten, het knijpen van concurrerende diensten als Skype en dergelijke. Al dat soort diensten kent ergens in de keten zakelijke aanbieders, facilitators (CDN bijvoorbeeld) en precies die groep zal moeten blijven opletten als het gaat om peering en interconnectie. Waarom? Er staat nadrukkelijk in de richtsnoeren dat NRA (de nationale toezichthouders) interconnecties mogen (“may”) betrekken bij onderzoek. Dat is een mogelijkheid, geen plicht! En verderop vallen “interconnect practices” zelfs buiten de scope van een paragraaf

Jan Modaal zal daar niet wakker van liggen, partijen die belang hebben bij goede peering voor de eigen dienstenverlening (dat kan een CDN zijn maar evenzo goed een DC dat veel internationale traffic faciliteert) doen er goed aan vinger aan de pols te blijven houden. We hebben immers in de buurlanden al de nodige ervaringen kunnen optekenen van partijen die op die manier zijn gehinderd.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.