Hoeveel minder datacenters

Tijdens de OCP Regional Summit is uiteraard veel gesproken over datacenters. Alle datacenters wel te verstaan en niet alleen die met OCP hardware of design. Daarbij werd een ding duidelijk. Het aantal datacenters wereldwijd neemt af.

Het kwam meerdere keren ter sprake, de definitie van een datacenter. In Nederland maken we het onderscheid tussen hyperscaler, datacenter en de rest noemen we serverruimte. Dat laatste is dan alles van de spreekwoordelijke bezemkast tot een inpandige ruimte waar veel zorg aan wordt besteed. Als die ruimtes wat groter worden wordt dat in het Engels al snel een datacenter genoemd, helemaal als het een vrijstaand gebouw betreft. In het Nederlands wordt zoiets ook nog wel eens een “dedicated datacenter” genoemd, maar dat soort omschrijvingen zorgt voor de nodige verwarring in internationale gezelschappen.

Het verklaart ook waarom het aantal datacenters per land per onderzoeksbureau zo verschilt. Het aantal datacenters in Nederland is als je het internet mag geloven zowel 140+ als 190+. De aantallen is een ding, de krimp van het aantal locaties is een ander punt. Daar is namelijk iedereen het wel over eens. Op de vraag hoe groot die krimp is en over waar die stopt lopen de meningen weer uiteen.

Er lijkt echter een ondergrens te zijn die in de gaten gehouden moet worden. John Laban van de OCP organisatie heeft uitgelegd dat het mogelijk is met een ruimte (datacenter of serverruimte) vanaf 144 racks te kunnen blijven concurreren met alle mogelijke hyperscalers. 144 racks servers is een belangrijk omslagpunt.

De rekensom, die door meerdere partijen tijdens de summit werd herkend, is dat de kosten van de bouw van een conventioneel datacenter voor 144+ racks gelijk is aan dat van een DC naar OCP (in de VRC ODCC) standaarden, maar dan volledig ingericht met alle OT en IT. Die rekensom verklaart het nodige. Onder andere waarom grootgebruikers van eigen ruimtes niet huren bij een colo of elders, maar blijven inzetten op eigen gebouwen. Het is ook de reden waarom in gebieden met veel kleinere datacenters en ruimtes die daar op lijken, zoals Nederland en Duitsland, de krimp van het aantal datacenters uiteindelijk groter zal zijn dan in gebieden waar dat minder het geval is.

De 144 ondergrens geldt uiteraard voorzowel dedicated als colo datacenters.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.