Hostingvoorwaarden review: offerte en aanvaarding

Drie hostingbedrijven die werken met zelfgemaakte voorwaarden krijgen gratis nieuwe van ons, in ruil voor een openbare review van de voorwaarden die ze nu hanteren. Vorige week noemde ik de aandachtspunten waar we rekening mee houden. Deze week trappen we af met Offerte, aanbod en aanvaarding. Hoe komt het contract tot stand en welke manieren kan de klant daarvoor gebruiken?

Een contract komt tot stand doordat de ene partij (meestal de hoster) een aanbod doet dat de andere partij (de klant dan dus) aanvaardt. De wet schrijft niet voor hoe dat moet: je bent dus vrij in hoe je een aanbod doet en hoe de wederpartij daar “ja” op zegt. Maar je mag nadere regels stellen, zoals dat alleen een formele offerte telt als aanbod of dat een acceptatie schriftelijk moet.

In de hostingbranche zijn er grofweg twee manieren populair om een aanbod te doen: een bestelling via een webshopinterface, of een mailtje met een verzoek om een offerte te maken. Soms zie je ook een hybride vorm: via een webshopinterface kun je je wensen op een rijtje zetten, en daarna kun je deze insturen en krijg je een offerte waar je ja of nee op kunt zeggen.

Greenhost
Greenhost vermeldt twee dingen over aanbod en aanvaarding:

  1. Alle aanbiedingen of offertes van Greenhost zijn vrijblijvend, tenzij dit door Greenhost schriftelijk of per e-mail anders vermeldt is.
  2. Een overeenkomst komt tot stand als een contract of offerte door Greenhost en de opdrachtgever schriftelijk of per e-mail is geaccepteerd.

Het eerste artikel geeft Greenhost de mogelijkheid om een offerte op elk moment in te trekken, zolang de klant nog niet gereageerd heeft. Uitzondering is als er in de offerte een einddatum staat, dan is de offerte geldig tot die einddatum en is tussentijds intrekken niet meer zomaar mogelijk. Dit is ook hoe de wet werkt, dus dat is prima. (De taalfout “vermeldt” natuurlijk niet.)

Verder eist Greenhost dat men schriftelijk of per mail akkoord geeft. Dat mag. Als een klant dus belt of via de chat zegt akkoord te zijn, is daarmee dus nog geen contract gesloten.

Greenhost werkt in de praktijk met een webshop waar je een pakket samenstelt, en niet met offertes die per mail worden aangeleverd. Wie op de knop “bestellen” drukt bij de webshop, heeft formeel gezien nog geen contract met Greenhost. Pas na de bevestigingsmail dat de bestelling binnengekomen is, zit je eraan vast.

In de praktijk is die mail er binnen een minuut, dus bij Greenhost gaat dit goed. Bedrijven die ook zo’n zin hanteren en handmatig bevestigingen gaan sturen, nemen een risico dat de klant tussentijds annuleert. En dat is dan rechtsgeldig.

ZZPstudio
ZZPstudio vermeldt ook in haar voorwaarden dat offertes vrijblijvend zijn, en dus op elk moment mogen worden ingetrokken, tenzij er expliciet een einddatum voor de geldigheid bij staat. Ze laten de klant vrij in hoe deze accepteert. Dat past bij hoe ZZPstudio werkt: geen webshop waar je een pakket in je mandje doet, maar een maatwerkofferte gebaseerd op de specifieke wensen van de klant.

In de voorwaarden staat nog deze clausule, die je wel vaker ziet:

“Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ZZPstudio en/of ZZPhost en/of ZZPcms en/of ZZPfacts en/of ZZPmailings, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een opdrachtgever/klant/cliënt hierna te noemen: “Opdrachtgever”, waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.”

Met andere woorden: de algemene voorwaarden verklaren zichzelf van toepassing op alle offertes en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten. Maar dat kán helemaal niet. Als je je voorwaarden van toepassing wilt laten zijn, moet je ze in de offerte noemen (en meesturen). Deze zin kan dus beter in de offerte komen te staan, zoals ZZPstudio al keurig doet.

n+1 Internet Solutions
Het bedrijf n+1 Internet Solutions vermeldt in haar voorwaarden eveneens dat offertes vrijblijvend zijn, maar koppelt er wel een einddatum van 14 dagen aan. Dat is verwarrend, want met een einddatum is een offerte wettelijk namelijk niet zomaar te annuleren.

n+1 heeft nog een belangrijke clausule:

“Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft N+1 Internet Solutions / N+1 IP Networks het recht de prijzen hierover aan te passen.”

Dit kan in de praktijk van belang zijn, met name als blijkt dat de klant hele andere dingen van plan is met het account dan hij bij de offerte-aanvraag doorgaf. Maar of je in de praktijk wegkomt met “Ik zie dat jullie een gaming-clan zijn dus bij deze verdubbel ik de prijzen”, is natuurlijk nog maar de vraag.

Ook staat er

“Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor N+1 Internet Solutions / N+1 IP Networks alleen bindend indien en voor zover deze door N+1 Internet Solutions / N+1 IP Networks uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.”

Dat is op zichzelf een prima clausule, die duidelijkheid schept over hoe er mag worden afgeweken van de voorwaarden. In de praktijk is het aan te bevelen om ook echt zo te werken. Het liefst door expliciet in de offerte te vermelden “Artikel 3.5 blijft buiten toepassing en in artikel 5.1 wordt ’30 dagen’ vervangen door ’45 dagen’.”

Je kunt natuurlijk ook op verzoek van de klant een wijziging in de voorwaarden zelf doorvoeren, maar dat is na twee jaar lastig weer te reconstrueren. Algemene voorwaarden zijn nu net bedoeld om algemeen te zijn, dus je gaat niet per klant daarin kijken wat er ook alweer stond. Zet dus wijzigingen in de offerte of documenteer ze apart.


Arnoud Engelfriet is partner bij ICTRecht sinds juni 2008. Hij is gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Met zijn informatica-achtergrond richt hij zich graag op complexe technisch/juridisch ICT-vraagstukken en softwarelicenties (met name open source). Zijn website Ius mentis is één van de populairste van Nederland over ICT en recht.

Dit artikel verscheen gisteren op de blog van ICTRecht.

About the author

Avatar

Arnoud Engelfriet is partner bij ICTRecht sinds juni 2008. Hij is gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Met zijn informatica-achtergrond richt hij zich graag op complexe technisch/juridisch ICT-vraagstukken en softwarelicenties (met name open source). Zijn website Ius mentis is één van de populairste van Nederland over ICT en recht.