Impact van de Wet Van Dam

Op 1 december wordt de Wet Van Dam van kracht. Contracten met consumenten mogen dan niet meer zomaar stilzwijgend worden verlengd. Doel van de Wet Van Dam is een einde maken aan de voor consumenten hinderlijke praktijk van stilzwijgende verlenging van jaarcontracten voor bijvoorbeeld sportscholen, tijdschriften en andere langlopende verplichtingen. Maar deze wet is algemeen: ook hostingbedrijven die met consumenten zaken doen, krijgen hier dus mee te maken.

Opzegregels aangepast
De Wet Van Dam verandert op zich niets aan de maximale duur van contracten, alleen aan de opzegregels. Volgens de wet mogen hostingcontracten met consumenten maximaal voor één jaar worden aangegaan. Stilzwijgende verlenging mag ook met maximaal één jaar, of onbepaalde tijd, maar daar zit een bijzondere regeling bij: de consument moet op elk moment het contract kunnen opzeggen, met maximaal dertig dagen opzegtermijn. Dus ook halverwege het verlengde jaarcontract!

Omdat het toegestaan blijft om een contract met een kwartaal of zelfs een jaar stilzwijgend te verlengen, mag een bedrijf ook met een kwartaal of jaar ineens factureren. Dit kan alleen een probleem opleveren als de consument tussentijds opzegt. Het contract eindigt dan dertig dagen later, ongeacht de contractstermijn. Als een hostingbedrijf per jaar verlengt en vooraf factureert, en een consumentklant na twee maanden opzegt, dan zal het bedrijf dus 10/12e moeten terugbetalen van het factuurbedrag.

Deze regels gelden echter niet wanneer de verlenging expliciet wordt geaccordeerd door de consument. U kunt klanten voor afloop van de eerste contractstermijn dus een nieuw contract aanbieden. Als dat nieuwe contract actief door de klant wordt aanvaard, is een verlengingstermijn van een jaar toegestaan. De klant moet dus zelf vóór de ingangsdatum melden het nieuwe contract te willen, bijvoorbeeld door te reageren per mail of telefoon of een vinkje te zetten op uw website.

De consument mag onder de Wet Van Dam overigens altijd opzeggen via hetzelfde kanaal als waarlangs hij het hostingcontract is aangegaan. Als men dus telefonisch of via een website een contract afsloot, moet men dit ook langs die weg kunnen opzeggen. Eisen dat men schriftelijk opzegt is dus verboden als contractsluiting via de website loopt.

Domeinnamen
Een domeinnaam valt, net als alle andere producten en dienstverlening, onder de Wet Van Dam. Wordt een contract voor het actief houden van een domeinnaam dus stilzwijgend verlengd, dan kan de consument na deze verlenging op elk moment besluiten dat hij de domeinnaam niet meer wil. Hij heeft dan recht op restitutie van het te veel betaalde van het jaarbedrag.

Een optie is om voor domeinnamen over te stappen op alleen expliciete verlenging. U meldt dan de klant tijdig voor afloop van de registratieperiode dat zijn domeinnaam gaat vervallen en vraagt hem expliciet instructie te geven om te verlengen. Bij zo’n expliciete verlenging geldt de Wet Van Dam niet en mag u het contract per jaar verlengen, zonder tussentijdse opzegmogelijkheid. Wie niet verlengt, is zijn domeinnaam kwijt. Maar via de quarantaineperiode kan een consument een ongewenste beëindiging herstellen.

Algemene voorwaarden op de schop
De algemene voorwaarden bepalen hoe een contract wordt aangegaan, voor hoe lang en hoe men er weer van afkomt. Deze voorwaarden zullen dus moeten worden aangepast op de Wet Van Dam. Voorwaarden die in strijd zijn met de wet, zijn ‘vernietigbaar’ oftewel ongeldig als u bij de rechter staat. Praktisch gezien betekent dit dat de consument dan na de eerste verlenging elke dag mag opzeggen, zonder opzegtermijn. Want hij heeft wettelijk het recht van opzeggen, en als uw opzegtermijn niet netjes maximaal een maand is dan gaat deze wettelijk naar nul. Ook kan (in theorie) de Consumentenautoriteit een boete opleggen.

Bedrijven mag u nog steeds stilzwijgende verlenging van een jaar opleggen, zonder tussentijdse opzegmogelijkheid. Een consument is een particuliere persoon die niet beroeps- of bedrijfsmatig contracten sluit. U kunt het onderscheid maken door een KVK- of BTW-nummer te vragen: wie dat invult, is geen consument. Wie aan consumenten én bedrijven levert, moet dus twee regels hebben: één conform de Wet Van Dam voor consumenten, en een naar eigen keus voor bedrijven.

Na wijziging moet u uw klanten informeren over de wijziging. Omdat het gaat om een aanpassing van uw voorwaarden op grond van de wet ten gunste van de consument, en omdat u de “wezenlijke prestatie” niet verandert, hoeft u de consument geen mogelijkheid te bieden om het contract op te zeggen. Natuurlijk mag u, nu u toch bezig bent, ook andere aanpassingen doorvoeren. Maar dan geldt wél de regel dat de consument de mogelijkheid moet krijgen om het contract op te zeggen wanneer de aanpassingen nadelig zijn voor hem.

Ook voor bestaande contracten
De Wet Van Dam treedt ook voor bestaande contracten in werking per 1 december 2011. De invoering was in 2010 en bevatte een wachttijd van 13 maanden zodat bedrijven deze periode hadden om hun voorwaarden aan te passen. Wie dus als consument nu al in een stilzwijgend verlengd contract zit, mag per 1 december een opzegging mededelen en die treedt dan dertig dagen later in werking.


Arnoud Engelfriet is partner bij ICTRecht sinds juni 2008. Hij is gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Met zijn informatica-achtergrond richt hij zich graag op complexe technisch/juridisch ICT-vraagstukken en softwarelicenties (met name open source). Zijn website Ius mentis is één van de populairste van Nederland over ICT en recht.

About the author

Avatar

Arnoud Engelfriet is partner bij ICTRecht sinds juni 2008. Hij is gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Met zijn informatica-achtergrond richt hij zich graag op complexe technisch/juridisch ICT-vraagstukken en softwarelicenties (met name open source). Zijn website Ius mentis is één van de populairste van Nederland over ICT en recht.