Internationale strijd voor internetvrijheid

Internet is in onze maatschappij inmiddels een eerste levensbehoefte geworden en is – als bron van informatie en manier van communicatie – niet meer weg te denken uit ons leven. Maar internetvrijheid is nog lang geen vanzelfsprekendheid. Dat blijkt wel uit de recente discussie rondom controversiële wetsvoorstellen in zowel Amerika (SOPA, PIPA) als Europa (ACTA).

Deze wetsvoorstellen, die tot doel hebben om inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten via het internet effectief te bestrijden, vormen een reële bedreiging voor een vrij en open internet. De voorgestane, zeer vergaande handhavingsmogelijkheden – waaronder het blokkeren van (buitenlandse) websites en het afsluiten van internetters – zouden de informatievrijheid ernstig inperken en zetten de deur open voor internetcensuur.

SOPA, PIPA en ACTA zijn internationaal dan ook voorwerp van veel kritiek. Uit protest tegen SOPA en PIPA gingen op 18 januari van dit jaar bijvoorbeeld een groot aantal websites, waaronder Wikipedia, een dag lang op zwart. Overal in Europa gingen mensen de staat op om te protesteren tegen ACTA. Deze protesten lijken tot dus toe hun vruchten af te werpen: SOPA en PIPA zijn voorlopig in de kiem gesmoord en ook ACTA lijkt van de baan nadat het Europees Parlement vorige week tegen het verdrag stemde.
In navolging hiervan, en om te voorkomen dat er opnieuw wets- en verdragsvoorstellen worden gedaan die de internetvrijheid beperken, heeft een verzameling internetbedrijven, academici en activisten vorige week op – heel symbolisch – de 4th of July (Independence Day) een verklaring gepubliceerd die internetvrijheid proclameert: The Declaration of Internet Freedom.

De petitie – die is opgesteld door onder meer Amnesty International en Mozilla –  onderstreept de risico’s van censuur en wil het publieke bewustzijn rond het belang van internetvrijheid vergroten. Volgens de Declaration moeten het internet door een vijftal principes geregeerd worden:

– Expressie: censureer het internet niet.
– Toegang: universeel moet de toegang tot snelle en betaalbare internettoegang worden gestimuleerd.
– Openheid: het internet moet men in staat stellen om vrij te communiceren, schrijven, lezen, kijken, creëren en innoveren.
– Innovatie: nieuwe diensten en technologieën moeten een kans krijgen en technologie-aanbieders moeten niet bestraft worden voor de handelwijze van hun gebruikers.
– Privacy: privégegevens moeten worden beschermd, en burgers moeten inzicht in en controle krijgen over het gebruik van hun gegevens online.

De initiatiefnemers hopen dat er een internationale discussie op gang komt over het onderwerp. Op www.savetheinternet.com kan men de verklaring ondertekenen, bediscussiëren en voorstellen doen.

Bron: NOSCaroline de Vries
is advocaat-stagiaire bij SOLV en heeft een diepgaande interesse voor het informatierecht als rechtsgebied. Ze vindt het een uitdaging om het recht toe te passen in de huidige informatiemaatschappij. Hiervoor werkte ze een tijdje bij Bits of Freedom. Tijdens haar studie bedacht ze een juridische toets voor de aansprakelijkheid van internet-tussenpersonen.

Dit artikel verscheen ook op het blog van SOLV en is met toestemming overgenomen op deze website