IoT en Industrie 4.0 – wat moeten we daarmee?

In het kader van de hype en buzz woorden ontkomt ook ISP Today er niet aan incidenteel aandacht te besteden aan IoT en Industrie 4.0. De week van de Hannover Messe is daar wel een geschikt moment voor. Dan wordt er namelijk ook links en rechts met onderzoek en persmemo’s gezwaaid.

Wat is het?

De vraag wat IoT is en waarom in Duitsland Industrie 4.0 vaker als begrip wordt gehanteerd zijn de onvermijdelijke startpunten. Volgens Wikipedia is IoT “Een voorgestelde ontwikkeling van het internet, waarbij alledaagse voorwerpen zijn verbonden met het netwerk en gegevens kunnen uitwisselen”. De Nederlandse Wikipedia verwijst voor Industrie 4.0 naar “Smart Industry” en daar draait het onder andere om “Binnen deze fabrieken, worden machines gekoppeld en uitgelezen, zodat er een goed inzicht kan worden verkregen in wat er werkelijk in de fabriek gebeurt en de processen sneller kunnen worden geoptimaliseerd”.

Industrie 4.0 is daarmee te lezen als een verzamelnaam voor proces- en industriële omgevingen waar gebruik wordt gemaakt van IoT.

Waarom is het belangrijk?

Vanwege de I in IoT hebben we vroeg of laat te maken met IoT en Industrie 4.0. het draait immers om sensoren, waarmee machines en processen worden gecontroleerd en aangestuurd, die op enige wijze verbonden zijn aan het internet. Die sensoren vergaren en leveren data. Data moet worden opgeslagen en verwerkt. In beide gevallen is daarvoor storage en compute power nodig.

Als het goed hangen de sensoren niet direct aan het internet, hoewel Shodan regelmatig iets anders laat zien. Echte profi’s weten dat sensoren en data zelfs ver van het internet moeten blijven wil je het echt veilig houden. Nadeel van die aanpak is echter dat data op meerdere plekken wordt vergaard en ook weer op verschillende plekken moet worden bekeken, verwerkt, opgeslagen et cetera. Je ontkomt er dus niet aan ergens een deel van wat we noemen “het internet” te gebruiken, al is het natuurlijk mogelijk en wenselijk de nodige maatregelen te treffen. VPNs, Vlans, dubbele firewalls en dergelijke kunnen dus beter niet ontbreken.

De data die op veilige manier wordt vervoerd, bewerkt en opgeslagen zal niet als een massief blok op een plek aanwezig zijn. Verschillende partijen zullen er verschillende bewerkingen op los kunnen laten en de eindresultaten verder verwerken. Daarom kan een deel van de Industrie 4.0 data output van een Duitse multinational ook op een server in Nederland belanden. Aan die Nederlandse partij zullen eisen gesteld gaan worden, want data dient beveiligd en beschermd te worden. Het omgekeerde traject is ook mogelijk. De data van een Nederlandse onderneming die bijvoorbeeld machine onderdelen maakt wordt net als de fysieke goederen naar de Duitse opdrachtgever gestuurd. Daar zullen dan ook eisen aan gesteld worden.

Hoe ver zijn we?

Over IoT en de consumentenmarkt wordt veel geschreven. Deels komt dat door de grote hoeveelheid fouten en gevaren die daarmee gepaard gaan. Over Industrie 4.0 is data en omvang wat minder goed gedocumenteerd. Bitkom heeft – niet toevallig – aan het begin de Hannover Messe de resultaten van een snelle rondvraag gepubliceerd. 24% van de machines in Duitse productie- en procesbedrijven met meer dan 100 werknemers is inmiddels “aan het internet” verbonden. Tendens stijgend want er zijn genoeg redenen om het te doen.

Het is geen toeval dat Berlijn zich de komende periode zal inzetten voor een landelijk keurmerk (!) voor Betrouwbare IT (“vertrauenswürdige IT “) op basis van “Security by Design”. Dat op dit moment de ketens nog te vaak niet veilig genoeg zijn zal de lezer begrijpen. Het effect van een keurmerk is minder duidelijk, maar het doel is dat wel. Dat de Nederlandse IT dienstverleners als schakels in een lange keten er mee te maken kunnen gaan krijgen zal ook wel duidelijk zijn.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.