ISPtoday trekt even aan de bel: datalekken?!

cbp-wet-datalek630Als je kijkt naar de IT gerelateerde activiteiten die dinsdag in het land zijn gehouden verwacht je dat ISPtoday iets zal schrijven over de bijeenkomst van GreenIT. Dat gaan we ook zeker doen, maar nu nog niet. Er was namelijk in de avond een kleinschalige bijeenkomst waar een onderwerp ter sprake kwam dat wel meer aandacht verdient.

Bij Schuberg Philis werd, traditiegetrouw, weer een security cafe georganiseerd. Trust in People regelde de sprekers en Schuberg Philis de voortreffelijke catering. Enkele tientallen security specialisten, van pentesters tot security officers uit de bankwereld, vormden het publiek dat ging luisteren en vragen stellen. Onderwerp van de avond was: de wet datalekken, wat gaat dat nou betekenen?

Het onderwerp werd niet theoretisch, niet academisch, maar gewoon aan de hand van enkele (fictieve) cases besproken. Wat er uit naar voren kwam was toch wel heel duidelijk dat als je nu als opdrachtgever (“de klant”) nog niets geregeld hebt met de opdrachtnemer (“de bewerker” of “de hoster”) of omgekeerd je rijkelijk laat bent. Per 1 januari 2016 moet je namelijk wel kunnen aantonen dat je je zaakjes op orde hebt.

Wat je op orde moet hebben? Daarover werd verschillend gedacht. Dat kwam met name omdat de case voor een reguliere telco anders is dan voor een datacenter met providers, of voor providers die alleen fietsenmakers en sportscholen als klant hebben. De oproep die aan het eind door een van de sprekers werd gedaan luidde: hier ligt een taak voor MKB Nederland! Zij moeten de leden informeren en waar mogelijk helpen. Exact dat is de reden voor dit artikel. De meeste hosters zijn geen (actief) lid van MKB Nederland en voor een eigen bedrijfsjurist zijn ze veelal te klein. Dus hoe kunnen ze dan weten of ze voldoende maatregelen hebben getroffen, of de klanten juist hebben geinformeerd?

Omdat eigenlijk niemand van de aanwezigen het antwoord op die vraag wist – trekt ISPtoday daarom nu even aan de bel. En zoals gezegd: op de bijeenkomst van GreenIT Amsterdam komen we later nog terug.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.