Kijk op nieuwe TLDs en spam

Het registry en registrar landschap was vele jaren zeer overzichtelijk. Het aanbod van TLDs was, op de paar generiek na, beperkt. De omvang van de TLDs was ook nog redelijk te overzien. Voor nieuwe exotische TLDs was er nog geen echte noodzaak gerelateerd aan schaarste en toch kwamen ze er.

Wat menigeen – zeker op enduser niveau – als eerste zal zijn opgevallen is dat met name .BIZ in korte tijd een uiterst bedenkelijke reputatie wist op te bouwen. Meer dan 50% van de registraties klopte niet en waartoe deze werden ingezet laat zich raden. Oproepen gewoon alles met .BIZ op mailserver niveau te blokken bleven niet beperkt tot enkele sys admin nieuwsgroepen. Het was een onderwerp dat ook de reguliere tech sites wist te halen.

De ophef over .BIZ verdween tenslotte. Of dat komt omdat de registry serieus is gaan optreden tegen de criminelen of dat het TLD inmiddels zo besmet is verklaard dat niemand er meer gebruik van is een logische vraag. Als je de cijfers mag geloven is .BIZ ooit 3 miljoen registraties groot geweest, maar is dat inmiddels teruggelopen tot 2,5 miljoen. Tot zover bekend is dat de meest omvangrijke krimp onder de oudere TLDs (.BIZ bestaat immers al 16 jaar).

De laatste jaren is het aantal generiek TLDs zoals bekend fors toegenomen. In een aantal gevallen werd de vrees uitgesproken dat dit dus “automatisch” weer meer spammers en scammers zou verleiden tot ongewenste acties. Naast deze groepen is er in naam nog een derde bijgekomen, de Cybercriminelen, die het de nieuwe TLDs wel eens lastig zou kunnen maken. Dat lijkt – zeker gerelateerd aan het aantal nieuwe TLDs – tot op heden heel erg meegevallen. Spamhunters en analisten hebben publiekelijk nog niet heel vaak of opvallend aan de bel getrokken. Dat komt deels omdat sinds 2001 het belang van e-mail als uniek afzetkanaal voor scams en andere ellende natuurlijk ook flink is afgenomen. Er zijn andere methoden en vooral afzetkanalen bijgekomen die een veel beter ROI mogelijk maken. En minstes zo belangrijk: detectie en opsporing stond in 2001 nog gewoon in de kinderschoenen. Dat is tegenwoordig wel een ander verhaal.

Ondanks deze ontwikkelingen is het niet zo dat spam vanaf “nieuwe” TLDs een zeldzaamheid is geworden. Alles behalve dat. Er is een aantal TLDs (waaronder .SERVICES) dat schijnbaar zeer aantrekkelijk is voor spammers, ook de groep die gericht de Nederlandse markt bestookt. De tijd zal moeten leren of we nu weer een herhaling van het .BIZ verhaal gaan zien of dat met de kennis en ervaring van nu deze overlast snel de kop kan worden ingedrukt. Vooralsnog is het echter wel zo dat de aanwas van .SERVICES en nog een aantal voor spam aantrekkelijk TLDs redelijk gering is. Groeicurves als bij .BIZ lijken iets uit het verleden te zijn.

 

Wie meer wil weten over de status van nieuwe TLDs als het gaat om minder frisse zaken en feiten van fictie wil kunnen scheiden is er een rapport dat boven op de leeslijst moet staan. Dat is het door SIDN Labs en TNO verrichte onderzoek voor ICANN.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.