Klant vraagt hoe veilig zijn data is en dan antwoordt zijn provider …

vraagteken-uitroepteken630De manieren waarop de vraag wordt gesteld en het antwoord verschillen natuurlijk, maar je kunt zonder meer stellen dat de combinatie aan de orde van de dag is. Dat is ook volkomen logisch, want voor menig gebruiker is de provider toch degene die (bijna) alles weet op het gebied online in de meest brede zin en daarmee ook goed advies kan geven over zijn data.

Met dat compliment op zak kun je direct door naar de volgende constatering: in de regel houden de tips en trucs op bij de eigen vier muren van de klant. Hoe zijn werkprocessen het beste in te richten zijn, zodat ook zijn data bij een provider of in de cloud veilig zijn valt om meerdere redenen vaak buiten de scope van het advies dat gegeven wordt. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom er rond BYOD zo veel ruis kon en kan ontstaan. Om precies te begrijpen wat daar de risico’s van zijn moet eigenlijk de kennis van meerder partijen worden gecombineerd. In een grote organisatie is dat de eigen IT afdeling met de externe systeemleveranciers/beheerders, de cloudprovider dan wel het datacenter. Die bundeling van kennis is zinvol en leidt ook echt tot veiligere omgeving voor het verwerken en opslaan van data.

Dan nu de dagelijkse praktijk: 9 van de 10 ondernemingen of instellingen is te klein voor dat genoemde ideale plaatje. Er is dus weinig kans dat ze echt kennis kunnen (laten) combineren om de processen veiliger te krijgen. Het enige dat deze groep gebruikers (zeg maar voor het gemak: ZZP, SoHo en onderste helft van het MKB) heeft als kennisbron is toch vaak – naast het beruchte handige neefje en Google– de provider.

Daar ligt een mooie kans voor elke provider die zijn meerwaarde wil aantonen. Niet alleen de techniek voor elkaar te hebben, maar ook invulling geven aan het vaak gehoorde begrip “meedenken met de klant”. Een klant die jou de vraag stelt die boven dit artikel staan vertel je dus niet alleen dat jij je zaakjes voor elkaar hebt. Je geeft die klant ook tips hoe hij jouw veilige omgeving (servers of DC) veilig kan houden. Tips die zijn werkprocessen mogen betreffen en bijvoorbeeld aangeven waarom je werkmail niet zomaar naar een Gmail account moet forwarden (schijnen ze in Den Haag niet te begrijpen….), waarom het beter is niet iedereen admin rechten te geven en zo zijn er nog wel enkele suggesties. Zo logisch en makkelijk ze ook mogen klinken, voor een groot deel van de markt zijn ze dat echt niet. Als je het doet, dat communiceren van tips & trucs, zeg er dan ook bij dat veiligheid rond data jullie beider belang is.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.