Kort geding tegen de staat over onrechtmatige bewaarplicht voor telecomproviders

Begin december blogde ik over de onrechtmatigheid van de bewaarplicht in Nederland. In navolging van Bits of Freedom riep ik providers op om te procederen tegen de staat over het ten onrechte in stand houden van de bewaarplicht in Nederland. De bewaarplicht is in april namelijk al onrechtmatig bevonden door het Hof van Justitie van de EU in verband met de ernstige schending van de privacy van onschuldige burgers die de bewaarplicht met zich meebrengt. Ook de wet die in voorbereiding is om de huidige bewaarplicht te vervangen, repareert deze onrechtmatigheid niet.

Providers staan daardoor voor een moeilijke keuze. Aan de ene kant moeten zij de bestaande wet naleven en dus communicatiegegevens van hun klanten gedurende lange tijd bewaren. Aan de andere kant weten zij dat ze door naleving van de wet de grondrechten van hun klanten schenden.

Een groep organisaties heeft gehoor gegeven aan de oproep en is een kort geding begonnen tegen de staat. Zij eisen dat de wet buiten werking wordt gesteld vanwege strijd met de grondrechten. Eisers zijn Privacy First, de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, internetprovider BIT en telecomaanbieders VOYS en SpeakUp.

Het kort geding vindt plaats op 18 februari aanstaande om 11.00 uur in Den Haag. Ik wens de eisers veel succes, al hebben ze dat met zo’n evident sterke zaak misschien niet eens nodig.


Dit artikel verscheen 12 januari op de blog van SOLV Advocaten en is met toestemming van de auteur op ISP Today gepubliceerd.

About the author

Avatar

Authentieke advocaat die graag aan anderen iets uitlegt. Heeft zich verdiept in databankenrecht. Was tijdens haar werk voor de Clinic in haar element en werd toen gescout door SOLV. Vindt het fijn om te mogen werken voor pioniers in onontgonnen rechtsgebieden. Weet alles van nieuwe media, maar doet niet overal meteen aan mee.