KPMG en Bitkom brengen Duitse cloud markt in beeld

Eerder deze maand heeft het Duitse Bitkom samen met KPMG onderzoek naar de Duitse cloud houding gepresenteerd. Bitkom is de paraplu voor de Duitse IT sector, KPMG hoeft geen verder uitleg. De bevindingen zijn interessant en hebben soms enige uitleg nodig.

Weer een onderzoek

Het is niet de eerste keer dat ISP Today wijst op onderzoek uit Duitsland of cloud onderzoek. Nog even kort waarom dat is. Fatsoenlijk vrij beschikbaar onderzoek dat iets zegt over de EU of Nederland is echt lastig te krijgen. Een deel van wat we voorbij zien komen mag niet gedeeld worden. Dat maakt het schrijven er over al weinig aantrekkelijk. Een ander deel heeft een hoog wc eend gehalte. Onderzoeken die EMEA als een zien en Nederland als voetnoot vermelden laten we ook liever links liggen. De Duitse markt tenslotte is zowel conservatiever als groter dan de Nederlandse. Tegelijkertijd is het gewoon EU, dus wat daar speelt is ook hier aan de orde. We weten dat behoorlijk wat lezers om die redenen naar die markt kijken en voor hen is dit dus relevant nieuws.

Cijfers en Bevindingen

In totaal deden 554 vertegenwoordigers van uiteenlopende bedrijven mee. Slechts 8% sprak namens een organisatie met meer dan 2000 werkplekken. 33% zat in een bedrijf met minder dan 99 werkplekken. Daarmee is de groep vergelijkbaar met de samenstelling van het Nederlandse bedrijfsleven.

Dat de grootste bedrijven het verst zijn met actieve cloud gebruik zal niet verbazen, 50% doet dat trouwens via publieke clouds (geheel of als mix). Zowel groot als klein maken zich zorgen om compliance. Trefwoord: GDPR. 67% is een percentage dat er niet om liegt. 91% van de bedrijven die iets met de cloud doet heeft extra security maatregelen getroffen. Die twee scores kun je niet los van elkaar zien. Of Nederlandse cloud aanbieders dit herkennen is best de moeite van het uitzoeken waard.

Eigen cloud of…

Een andere bevinding die te linken valt aan security is de ontwikkeling bij private clouds. In Duitsland lijkt de trend te zijn op te schuiven van een interne private cloud naar een hosted private cloud. Dat type cloud gebruik is namelijk in twee jaar van 23% naar 13% gedaald. Zelf noemen de onderzoekers het een bewijs voor verdere outsourcing. Een onderbouwing hiervan is in de PDF versie  echter niet gevonden. Wat elders in het rapport gemeld wordt en een valide argument zou zijn voor outsourcing is de security.

De bedrijven is gevraagd of zij het afgelopen jaar datasecurity incidenten hebben gesignaleerd. Antwoord van bedrijven met interne IT: 22% ja. Bedrijven met externe cloud: 19% Drie procentpunten verschil lijkt niet veel. Dat komt door de categorie “mogelijk incident”. Dan zegt 19% van de bedrijven met eigen IT dat dat het geval is tegen 13% van de bedrijven die alles in de cloud hebben staan.

Samenvattend

De Duitse cloud markt kent een aantal interessante ontwikkelingen. Je kun het gebruiken als achtergrond informatie om je eigen klanten te informeren over security of compliancy zorgen te bespreken. Deels is het gewoon een schets van de grootste markt voor IT diensten in de EU.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.