Lege bedrijfsruimte kans datacenters?

De vraag naar server- en opslagcapaciteit en dataverkeer neemt toe en daarmee ook de behoefte aan datacenters. Dit is al langer bekend en zeker geen trend meer te noemen. Daarnaast zien we dat procedures – zoals aanvragen voor energie, (bouw)vergunningen en aanbestedingen – veel tijd en energie kosten.

Veel van deze ‘zorgen’ kunnen worden weggenomen door bestaande bedrijfsruimten in gebruik te nemen. Hoewel niet alle 50 miljoen m² leegstaande ruimte geschikt zal zijn, zullen er toch veel panden hergebruikt kunnen worden. Deze ontwikkeling wordt ook nog eens gesteund met de handreiking van de rijksoverheid (uitvoering Motie Anker) aan gemeenten om leegstand terug te dringen. Datacenters kunnen hier dus op inspelen.

Investeringskosten
Datacenters zoals wij ze vandaag de dag kennen, leveren stroom, koeling, security en een droog onderkomen, sommigen bieden meer aan door dienstverlening toe te voegen aan dit pakket. Met het betrekken van een bestaand pand voorkomen ze hoge initiële investeringen, waardoor ze aantrekkelijke tarieven kunnen bieden aan Internet Service Providers.

Positionering
Naast het beschikbaar houden van data én verhogen van energie efficiëntie is vooral de prijs per m² van belang. Isp’s bieden internet(gerelateerde) diensten aan consumenten, zakelijke markten en overheden, die ze beter kunnen positioneren als de prijzen aantrekkelijker worden en de diensten uitgebreider.

Besparingen
Door beter gebruik te maken van de leegstaande bedrijfsruimte en in te spelen op voordelen die de overheid biedt, liggen er kansen om markten te veroveren. Veel datacenters halen nog niet het maximale uit de beschikbare energie. ISP’s zullen – als groot afnemers van stroom voor servers – beter inzichtelijk moeten krijgen hoe de energie verbruikt wordt en in hoeverre dit beter kan worden ingericht, met als doel energie te besparen. Door vrij simpele ingrepen kan dit al snel tot 20% besparen.

Sociale verantwoordelijkheid
ISP’s kunnen voor connectiviteit zorgen voor omliggende bedrijven en zo lokaal hun diensten uitbreiden. Door het opzetten van meerdere lokale (relatief kleinere) datacenters zijn uitwijkmogelijkheden eenvoudiger te realiseren en hoeven niet langer grote afstanden overbrugd te worden. Uitbreiding van diensten, beschikbaarheid, prijs, groei, zichtbaarheid, duurzaamheid en kunnen een rol innemen op het gebied van Corporate Social Responsibility.

Overal een datacenter
Voorheen waren er beperkingen met dataverkeer en energie voorziening, waardoor alledatacenters in en om Amsterdam werden gevestigd. Door de grote stappen in de glasvezelinfrastructuur is het nu mogelijk om vrijwel overal in Nederland een datacenter te beginnen. En iedereen kent wel die ene grote bedrijfsruimte om de hoek, die al jaren leeg staat. Volgens ons biedt dat kansen.

 


Paul den Dekker heeft in zijn loopbaan bij Sun Microsystems en later bij hoogwaardige IT kennis- en product leveranciers, Rhodix en Quanza Engineering veel met datacenters en isp’s gewerkt. Momenteel is hij commercieel verantwoordelijk voor ISP’s en Co-locaters in Nederland bij APC by Schneider Electric.