Legtenberg: ‘Meer interconnectie door clustering internetknooppunten’

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=KEFO-1i7X4g&w=630&rel=0]

Op 22 en 23 mei organiseerde AMS-IX de derde editie van MORE IP in Pakhuis de Zwijger. Eén van de aanwezigen was Marcel Legtenberg van FiberRing. Wij vroegen hem naar zijn kijk op de trends van interconnectie binnen de ISP-sector.

Eén van de grootste uitdagingen is volgens Legtenberg dat netwerken slimmer moeten worden en beter moeten kunnen omgaan met het internetverkeer. “De vraag is: hoe kan je op een zo slim mogelijke manier, zoveel mogelijk verkeer tegen zo laag mogelijke kosten transporteren.”

Legtenberg legt uit dat de trend voor de komende jaren een steeds grotere clustering van verkeersknooppunten in het IP-snelwegverkeer. “Dus knooppunten als de AMS-IX, maar ook anderen, gaan een steeds belangrijkere rol spelen, waarbij partijen steeds meer verkeer kunnen interconnecteren met elkaar. Die trend zien we nu al en zal in de toekomst verder versnellen.”

Een uitdaging daarbij is de versmelting tussen vaste- en mobiele netwerken. “Netwerken zullen geschikt moeten zijn om te gaan met de verschillende verkeersstromen van vast en mobiel.”

In alle gesprekken die Legtenberg voert met bedrijven in en gerelateerd aan de ISP-sector, komt dit aan bod. “We spreken met toelevanciers, klanten en andere partijen. Deze boodschap komt steeds duidelijker door.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.