Let op de Europese cloud ambitie van T-Systems

HCC-2015-630416Op 10 en 11 juni werd in München het Huawei Cloud Congress Europe 2015 gehouden. Volgens de uitnodiging zou de cloud-visie van Huawei en de partners, onderbouwd met onderzoeksresultaten en showcases, centraal staan.

Wat over deze bijeenkomst in de Nederlandse pers is verschenen beperkt zich vooralsnog tot een aantal opmerkingen van de top van T-Systems en dat lijkt terecht. Wie puur afgaat op die obligate quotes krijgt de indruk dat alles draaide om de samenwerking tussen Huawei en T-Systems en dat beiden als doel voor ogen hebben het vergroten van het marktaandeel op de Duitse markt en daarmee vooral AWS en Google te dwarsbomen.

De veel geciteerde opmerking dat T-Systems streeft naar een verdubbeling van de huidige cloud inkomsten ($1 miljard) in 2018 en een jaarlijkse groei van 20% voor mogelijk houdt (“mede dankzij onze partners”) geeft echter ook aan dat deze dagen door T-Systems nadrukkelijk zijn gebruikt als de start van weer een eigen offensief.

Wie ziet wat T-Systems de laatste periode heeft aangekondigd en gerealiseerd zal onder de indruk zijn. Het begon enkele jaren terug met de bouw van het twindatacenter nabij Maagdenburg. Dat huisvest inmiddels een fors deel van de IT van de Duitse vitale industrie, regionale overheidsdiensten en de meeste SAP-cloud gebruikers. Het cloud-aanbod zelf is met die locaties als middelpunt verder uitgebreid, maar dat geldt ook voor alle op cloud gebaseerde diensten. Zo is T-Systems tegenwoordig zelfs een cloud-broker.

Als je dan nog eens beter kijkt naar de eigen internationale hostingprovider Strato en de eigen grensoverschrijdende netwerken komt opeens ook de link met de Nederlandse markt in zicht! Het beeld dat ontstaat is namelijk dat van een partij die echt alles vanuit een enkelvoudige billing -en contractrelatie kan aanbieden. Voor bijna alle IT schakels in de keten kan T-Systems zelf, of via partners, de oplossing bieden. Waar sommigen dat als lastig ervaren en het spreiden van IT diensten een veiligere gedachte vinden is dat zeker op enterprise -en overheidsniveau minder aan de orde. In München werd eigenlijk vooral weer eens duidelijk gemaakt dat de ambitie van T-Systems (met Huawei als een van de preferred partners) verder gaat dan alleen de dominante partij op de thuismarkt te worden (of blijven). Doel is “the leading provider for businesses in Europe” te worden.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.