Link tussen datalek en ransomware

infosysyinfo630430In het enkele dagen geleden verschenen onderzoek van het Britse Foursys naar cybersecuritytrends 2016 is te lezen wat ruim 400 Britse bedrijven van klein tot groot het afgelopen jaar gedaan hebben om de cyberweerbaarheid te vergroten en op welke punten ze tekort zijn geschoten.

De infographic is duidelijk, 94,4% van de bedrijven weet te melden dat de bestaande AV oplossing in staat was malware te herkennen en blokkeren. Je zou zeggen: de situatie is aardig onder controle. Nee dus, kijk wat er bovenaan staat: 60% beweert geen datalek ondervonden te hebben (je weet wel, het type incident waarvoor in Nederland ook per 1 januari een wet van kracht is). 15% geeft toe dat dat wel het geval was en 15% geeft geen antwoord. Wat precies een datalek is en of daarbij privacy gevoelige data in het geding is vermeldt de illustratie niet en dat terwijl het nota bene Data Privacy Day was!.

De conclusie van Foursys, dat dus 30% van de bedrijven data heeft gelekt, is vooral clickbait (de optelsom in de infographic klopt ook al niet). Veel interessanter is te vervolgvraag: wat is er daar dat datalek ontstaan? Dan blijkt uiteraard dat een datalek leidt tot het verlies van data (15,8%). Vele malen hoger scoren echter plaatsing van malware (59,7%) en ransomware (41,9%).

Al die incidenten bij elkaar leiden in 11,3% van de gevallen tot blijvend verlies van data. Of je hieruit moet afleiden dat er inmiddels voldoende notie is van het frequent maken van images, back-ups en die ook veilig opslaan, of dat er massaal aan de afpersers wordt betaald vertelt het verhaal niet. Wat het wel laat zien is dat datalek en ransomware, die in de pers als afzonderlijke incidenten worden genoemd, waarschijnlijk vaker gezamenlijk voorkomen dan menigeen zich realiseert. Een mogelijk puntje van aandacht dus in de communicatie naar de klant.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.