Meppel, Den Helder, Alkmaar en Kloetinge – is het DC sterven begonnen?

isptoday_overMet de melding eerder deze week dat het uitbater van het datacenter in Kloetinge failliet is verklaard kan aan de lijst gedwongen bedrijfsbeëindigingen weer een partij worden toegevoegd. Het is op het eerste gezicht een vreemde ontwikkeling. De vraag naar datacenterruimte neemt mondiaal alleen maar toe en in Nederland hebben we inmiddels al vier partijen zien omvallen.

Het kunnen ook meer dan vier partijen zijn trouwens en met het wegvallen van Datahouse zijn behalve in Alkmaar ook elders locaties gesloten. Dat maakt het verhaal alleen maar interessanter. Links wordt bijgebouwd door de grote spelers als Google en Microsoft voor eigen gebruik, in het midden zien we plannen voor het uitbreiden van de DC’s van partijen als Equinix die ruimte aan derden verhuren en helemaal rechts in het spectrum vallen partijen van de kaart omdat ze te weinig klanten hebben.

Waar tot voor kort de gedachte in de IT sector was dat vooral hostingpartijen zouden gaan omvallen of wel moesten fuseren is deze ontwikkeling veel minder voorspeld. De genoemde locaties kunnen op detail niveau verschillen, maar een ding lijkt nu wel duidelijk. De DC’s die omvallen staan allemaal buiten het concentratiegebied rond Amsterdam. Het zijn ook allemaal kleinere locaties die bedoeld waren om een lokale markt te voorzien van ruimte en connectiviteit.

De conclusie zou dus kunnen zijn dat de fysieke afstand tot een DC inmiddels minder belangrijk is geworden. Als dat inderdaad het geval is, en uit andere factoren als prijsstelling geen echt voordeel meer gehaald kan worden, zullen er de komende periode dus wel meer bedrijven moeten omvallen. Aan de andere kant, er zijn ook indicaties dat vooral ontoereikende bedrijfsvoering de oorzaak was bij het omvallen van de genoemde partijen en dat het ontbreken van fysieke afstand als barrière slechts op de achtergrond een rol heeft gespeeld.

Los van welke oorzaak per partij van doorslaggevend belang was, wie denkt dat de rust met het omvallen van deze zwakkere broeders is weergekeerd, zal van een koude kermis terugkomen. Volgens alles rapporten en onderzoeken zullen schaalvergroting en technische innovaties de komende jaren ook nog voor de nodige veranderingen in het aanbod zorgen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.