Missing link: B2B marktonderzoek

In 2017 is door ISP Today veel geschreven over trends en onderzoek. Het zal de lezer zijn opgevallen dat daarvoor bijna uitsluitend buitenlands bronmateriaal werd gebruikt. De reden daarvoor is enkele keren benoemd: er wordt in Nederland amper bruikbaar onderzoek gepubliceerd voor de B2B vraag- en aanbodzijde.

Tijdens de ronde tafel bijeenkomsten, die door uitgever Sellair zijn georganiseerd, is daar diverse keren met de deelnemers over gesproken. Voor de hand liggende vragen als: hoe weten jullie wat er exact leeft bij de klanten en leveranciers leverde verrassende antwoorden op. De meeste ondernemers claimen dicht genoeg op de markt te zitten om alle bruikbare signalen op tijd op te pakken en waar nodig om te zetten.

B2B is lastige markt

Die reacties verbazen niet. Sinds de eerste inbelverbindingen is het verschrikkelijk lastig gebleken voor marktonderzoekers op het niveau van Nipo en Blauw (willekeurige namen) om de B2B markt voor everything internet in kaart te brengen. De redenen daarvoor zijn even simpel als teleurstellend: de meeste aanbieders zijn sinds dag 1 gefocust op B2C en hebben daar geld voor uitgegeven. Gevolg is dat over die markt de nodige kennis is opgebouwd om goed onderzoek te kunnen blijven verrichten.

B2B was en is als markt veel lastiger. Honderden aanbieders die bijna allemaal te klein zijn om onderzoek en het opbouwen van kennis te financieren valt als eerste op. Traditioneel claimen velen ook op punten onvergelijkbaar te zijn met de concurrentie, wat onderzoek nog lastiger maakt. En tenslotte is men niet in staat om tot een vorm van samenwerking te komen waardoor kwalitatief goed onderzoek wel mogelijk wordt. De rijksoverheid en de toezichthouders hebben zich evenmin geroepen gevoeld de markt in kaart te brengen.

Gevolg

Het gevolg is dat de Nederlandse hoster voor zijn marktkennis niet kan terugvallen op onderzoek zoals dat door Duitse koepels als ECO, VATM en Bitkom wel wordt opgehoest. Op elk van die koepels is de nodige kritiek mogelijk, maar daar is toch echt beduidend minder sprake van hinderlijk sturend of te breed onderzoek (de wc-eend factor).

Wat de Nederlandse doorsnee hoster tot zijn/haar beschikking heeft is bijna uitsluitend publicaties waar al dan niet zichtbaar een producentenlabel aan verbonden is. Op zich hoeft dat niet dodelijk te zijn, zolang er maar een tegenwicht is. Onderzoek vanuit representatief B2B gebruikersperspectief dus. Maar dat is er zo goed als niet voor de Nederlandse markt. Het is de missing link die verhindert dat we tot echt goede businesscases komen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.