Mobiel surfen is best belangrijk

adobe-cmo630We staan op ISPtoday betrekkelijk weinig stil bij dat voor menigeen nog steeds het internet feitelijk niet meer is dan een grote hoeveelheid websites. Websites met de meest uiteenlopende soorten informatie. Die informatie wordt bijna 24/7 opgevraagd en dan komt het: op heel wat meer soorten devices dan 10 jaar geleden.

Websites moesten in het begin aan een betrekkelijk gering aantal voorwaarden voldoen, dat werd al snel losgelaten. We kennen waarschijnlijk allemaal nog wel de gevolgen daarvan: strijd die gevoerd werd over het gebruik van code die niet door elke browser werd ondersteund. Dat is allemaal verleden tijd. De browsers zijn meer dan ooit in staat de meest uitzinnige opmaken (ja, zelfs Comic Sans) foutloos weer te geven.

Vandaag de dag speelt eigenlijk iets heel anders: niet de browsers bepalen de webinhoud, het zij de devices. De komst van smartphones en later nog tablets heeft de kijk op websites grondig gewijzigd. Tegenwoordig moet alles geschikt zijn voor mobiel. Iedereen die zijn stats of logs doorneemt zal zien dat mobiel een aardig deel van het verkeer kan vertegenwoordigen. Sites als NU.nl zijn in Nederland groot geworden omdat de massaal via de smartphone wordt bekeken/gelezen. Maar of dat ook geldt voor de webshop van de fietsenmaker op de hoek? Is voor die site het geoptimaliseerd zijn voor mobiel echt nuttig?

Adobe helpt die vraag te beantwoorden. Afgelopen maandag verscheen hier een update van een recent gepubliceerd rapport. Het is een ranking op landniveau van het gebruik van smartphones om websites te bezoeken.

Nummer 1 is: Saudi Arabië. 62% van de website bezoeken komt door mobile devices. Nummer 10 is Nederland met een score van 38,5%, dat is voor de EU landen een 4e plaats. Britten, Ieren, Zweden en Italianen maken meer gebruik van mobieltjes om te surfen.

Let wel: mobieltjes is hier puur een smartphone. Adobe constateert namelijk dat het marktaandeel van tablets afgelopen jaar fors is afgenomen. Die bevinding lijkt in lijn te zijn met de tegenvallende verkopen van dat soort devices.

Voor iedere klant die bij je aanklopt voor hosting met een website en je om een goede tip vraagt: wijs naar het rapport van Adobe en adviseer hem/haar ook rekening te houden met mobiel, het is immers gemiddeld 1/3 van het bezoek!

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.