Nederland BV: internet topper, maar geen cloud topper

Eurostat630416Een van de boodschappen waarmee Nederlandse politici en ondernemers op buitenlandse gasten indruk maken is het hoge internetgebruik in dit land. Jong en oud, burgers, bedrijven en overheden, iedereen lijkt internet te gebruiken. Dat is met recht een reden op trots op te zijn. Vaak staat dit land ergens in een Top3, helemaal als het om breedband gaat.

Met al deze mooie scores wordt wel eens een ding vergeten: bij internet gebruik is nog steeds default het type connectie bepalend. Kabel, glas, schotel, LTE of eventueel koper dus. Wat er daadwerkelijk met dat internet wordt gedaan en waarop het aanbod is gebaseerd wordt minder benoemd en onderzocht. Voor een land dat er prat op gaat een groot aantal IT bedrijven te huisvesten die tot de absolute wereldtop behoren is het vreemd dat nog zo weinig onderzoek naar de aanbodzijde bestemd voor, en gebruikt op, de lokale markt wordt gedaan.

Vooralsnog moeten we het doen met cijfers van Eurostat, de Europese organisatie die statistiek van alle lidstaten vergaard en verwerkt tot soms bijzondere rapportages. Het antwoord op de vraag: “hoe scoort Nederland bij internetgebruik dat niet toegang betreft?” heeft Eurostat in december 2014 gegeven (PDF link). Het rapport en de gebruikte data zijn dus alweer enige maanden oud. Toch geeft het een beeld dat weinigen zullen hebben verwacht.

Als we kijken naar cloud gebruik in het bedrijfsleven staat Finland met 51% aan top, gevolgd door Italië, Zweden en Denemarken. Nederland staat met Ierland op een gedeelde 5e plaats in de EU28 ranking. Binnen de samengestelde Nederlandse score valt als negatieve component “Office Software” op. Dat landen als Kroatië en Slovenië hier tot 10 procentpunten hoger cloud gebruik kennen zou een indicatie kunnen zijn voor de aanwezigheid veel legacy software. Ander component die opvalt is e-mail uit de cloud: hier scoort Nederland 55%. In 20 van de 28EU lidstaten wordt er meer op cloud gebaseerde e-mail in het bedrijfsleven ingezet dan in Nederland. Een verklaring voor deze laatste score ontbreekt, maar zou het soms te maken kunnen hebben met het grote aantal hosters in het land?

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.