Nederlandse datacenter-experts verbaasd over Data Centre Risk Index 2013

Vorige week verscheen de ‘Data Centre Risk Index 2013‘ waarin het Nederlandse datacenter-klimaat op de 12e plaats eindigt. Wij vroegen diverse experts uit de sector om hun kijk op de uitkomsten van het rapport. Zij herkennen de in het rapport genoemde resultaten niet of nauwelijks.

Meerdere factoren
“Het rapport geeft vanuit de invalshoek ‘Risk Index’ een beeld van de datacenter industrie,” legt Michiel Eielts (Equinix) uit. “Wat opvalt is dat andere rapporten Nederland hoger waarderen. De Scandinavische landen scoren relatief erg hoog en ook een land als Qatar staat in de top 10. Als bedrijven besluiten nemen voor de keuze van hun internationale locaties wordt er naar veel meer factoren gekeken.”

Lage score ‘makkelijk zaken doen’
Pieter de Haer (Previder) was toch wel enigszins verbaasd dat we als internationaal ingesteld land laag scoren op ‘ease of doing business’. “Helaas wordt niet duidelijk wat dat precies inhoudt, behalve dat dit gebaseerd is op gegevens van de World Bank.”

In praktijk anders
Peter Batenburg (Dataplace) merkt ook op dat Nederland relatief laag scoort, ondanks de goede punten die de onderzoekers aangeven. “Het stukje ‘ease of doing business’ is natuurlijk ook ‘in the eye of the beholder’ en ik denk dat dit in de praktijk wel meevalt.”

Willekeurig
“Complete onzin,” noemt Alex Bik (BIT) het rapport. “Het feit dat ze de energieprijzen in de Verenigde Staten als ‘3’ bestempelen en in Nederland als ’16’, lijkt me vrij arbitrair gekozen. Verder zou het in de VS veel makkelijker zijn om zaken te doen dan in ons land. Dat lijkt me andersom, maar dat kan aan mijn perceptie liggen. Volgens deze lijst kun je nog makkelijker in Korea zaken doen dan in Nederland…” Het hele rapport draait volgens Bik om de Verenigde Staten. “Misschien moeten we de ‘onderzoekers’ er even aan herinneren dat de drie grootste internetknooppunten ter wereld – AMS-IX, DE-CIX en LINX – alle drie in Europa zijn gesitueerd. Dat is vast niet omdat de connectivity hier zo slecht is.”

ISPToday_eielts_equinixVoorsprong Nederland breedbandland wordt kleiner
“Nederland zou naar onze mening ruim in de top 10 moeten staan,” zegt Eielts. “Volgens dit rapport wordt Nederland vooral geremd omdat het ‘relatief’ moeizamer is om hier zaken te doen ten opzichte van andere landen. Wij bedienen grote internationale klanten uit alle uithoeken van de wereld en deze klanten kiezen juist voor Nederland omdat makkelijk zaken doen is bij ons. Wat wel opvalt, is dat Nederland de voorsprong die het had op mobiel en breedband, snel kleiner ziet worden. Zowel de beschikbaarheid en snelheid van bijvoorbeeld 4G liggen momenteel in andere landen beduidend hoger.”

Kwaliteit onderwijs
Als sector hebben we volgens de Haer op de meeste onderdelen geen invloed. “Zaken als energiekosten, belastingen, duurzaamheid, politieke stabiliteit en natuurrampen kunnen we als sector helaas niet beïnvloeden,” vertelt hij. “Internationale bandbreedte zouden we indirect kunnen beïnvloeden, maar is in de praktijk gewoon afhankelijk van de hoeveelheid bandbreedte die gevraagd wordt. We kunnen hoogstens wat doen aan het onderdeel onderwijs, door als sector een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs.”

Arbeidskosten
“In vergelijking met een flink aantal landen zijn onze arbeidskosten hoog,” geeft Bik aan. “Wat dat betekent? Dat we ons op kennis moeten richten, slim met onze tijd om moeten gaan – op alle vlakken, ook qua productie – en dat we ‘dom’ werk over moeten laten aan mensen die goedkoper zijn.”

Duurzame energie
“Datacenters worden al door de overheid gestimuleerd om een zo laag mogelijke overhead te hebben, wat de innovatie in duurzame technieken helpt,” vertelt Batenburg. “Op het gebied van landelijke duurzaamheid is het lastig om als datacentermarkt een verschil te maken. Wel zou je bijvoorbeeld kunnen denken om als datacenter een belang te nemen in één van de meerdere windmolenprojecten in Nederland. Op dit moment worden die projecten gefrustreerd door lange procedures en klachten van omwonende. De toekomst zal toch naar duurzame energie gaan – ook de overheid heeft keiharde afspraken gemaakt met Brussel- en hierbij zullen we als bewoners van Nederland toch echt meer van moeten gaan accepteren.”

Pieter de HaerHoge kwaliteit Nederlandse datacentersector
“Als Nederlandse datacentersector moeten we misschien maar blij zijn met dit rapport,” zegt de Haer. “Het weerhoudt investeerders om zélf een datacenter te gaan bouwen in Nederland. Als sector zien we natuurlijk liever dat er datacenterruimte bij bestaande datacenterpartijen in Nederland wordt gehuurd. Het rapport doet namelijk niets af aan de hoge kwaliteit van de datacentersector in Nederland.”

Benchmarks bekijken en sterker worden
Er zijn volgens Eielts verschillende invalshoeken van waaruit rapporten over de Europese en wereldwijde datacenter industrie worden opgesteld. “Ieder rapport belicht verschillende aspecten en laat de verschillen tussen de landen zien. Het is goed om naar dit soort benchmarks te kijken en na te denken hoe we met behoud van onze sterke punten, zoals de Europese Gateaway functie, nog sterker kunnen worden. Dit geeft het bedrijfsleven en overheid stof tot nadenken.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.