Netneutraliteit ongeschonden door de Eerste Kamer

Wie ons op Twitter volgt, weet het al: de stemming van vandaag in de Eerste Kamer heeft geen negatieve gevolgen voor netneutraliteit! Vorige week werd  netneutraliteit al aangenomen door de Eerste Kamer. Vandaag werd gestemd over een laatste punt: de mogelijkheid om gefilterd internet te blijven afnemen. 

Wij schreven vrijdag al dat internetters ook na het in werking treden van de nieuwe netneutrale regels nog steeds kunnen kiezen voor gefilterd internet. De motie die vorige week hierover is ingediend door de ChristenUnie was volgens Bits of Freedom daarom niet nodig. Ook in onze post van gisteren legden we uit dat ideologisch filteren gewoon mogelijk blijft. Vandaag werd er dus gestemd over deze filtermotie en een verzamelwet, waarmee een stemfout gerepareerd kon worden

Motie afgewezen, wet aangenomen
Zojuist heeft de Eerste Kamer eerst tegen de filtermotie gestemd. De VVD, die de motie vorige week wel steunde, gaf vandaag aan overtuigd te zijn van de bestaande mogelijkheden om internet te filteren. Goed nieuws dus. Vervolgens werd er gestemd over de Verzamelwet Verkeer en Waterstaat. Om een eerdere stemfout recht te zetten, is in die verzamelwet opgenomen dat de uitzondering voor ideologisch filteren niet in werking zal treden. Nu deze wet is aangenomen (CDA, ChristenUnie, SGP en Partij voor de Dieren stemden tegen, maar dat leverde geen meerderheid), betekent dat dat netneutraliteit volledig ongeschonden door de Eerste Kamer is gekomen.


Janneke Slöetjes is actief bij Bits of Freedom. Hiervoor studeerde ze rechten aan de Universiteit van Amsterdam en was vier jaar advocaat bij Kennedy Van der Laan. Daar heeft ze veel ervaring opgedaan met adviseren en procederen op het gebied van privacy, IT- en algemeen civielrecht. Waar zij als advocaat zo goed mogelijk de belangen van haar cliënten behartigde, zal ze bij Bits of Freedom zo goed mogelijk de belangen van internetters verdedigen door zich in te zetten voor een open internet en de bescherming van privé-gegevens.

Dit artikel verscheen eerder vanmiddag op de blog van Bits of Freedom.