Nieuw voor Amerikaanse cloudproviders in 2016

Cloud630416Kijken naar wat er opvallend was in 2015 is wat de meeste tech titels deze dagen doen. Uiteraard omdat er weinig echt nieuws te melden is, maar ook om de lezers te kunnen voorbereiden wat het nieuwe jaar mogelijk gaat brengen.

The Register is daar geen uitzondering, de invalshoek die men kiest is dat wel. In het kort komt het erop neer dat volgens deze club AWS wederom heel goed heeft gepresteerd en de strijd ook in 2016 niet zal gaan om de eerste plek in de ranking van grote cloud bedrijven. Hoogstens om de derde plaats en lager is nog wat strijd te verwachten.

Dan volgt er echter een interessante draai, een echte ja maar….. The Reg wijst de lezers ten eerste nog eens op de ondoorgrondelijke cijfers die de cloudbedrijven afgeven. Wat de echte winst en omzet is kan niet uit de jaarverslagen worden gehaald. En als tweede punt – dat heeft er mee te maken – wijst het op de rente. De rente in de VS is na vele jaren omhoog gegaan en een bedrijf als AWS zal daar voor het eerst rekening mee moeten gaan houden.

Wat is daarvan het belang? Heel simpel, de vraag of de prijzen niet eens omhoog zullen moeten zal vaker gesteld gaan worden. En dat niet alleen voor AWS, maar voor elke Amerikaanse cloud provider die zijn spullen in de VS heeft staan en daar ook aanschaft.

En dat brengt ons bij iets dat The Reg niet noemt, maar wat ook een rol speelt: Safe Harbor. Het is veel beschreven, dus de details blijven hier achterwege. Amerikaanse cloud bedrijven moeten op een andere manier gaan investeren (namelijk datacenters et cetera buiten de VS). Dat is op zich niet erg, maar het zal voor de meesten niet op het tijdstip en op basis van (legal) condities gaan dat ze zelf voor ogen hadden.

Deze ontwikkelingen zullen niet leiden tot een complete revolutie bij het cloud aanbod. Wat het wel aangeeft is dat cloud ook anno 2016 voor verrassingen uit onverwachte hoek kan zorgen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.