Nieuwe top level domeinnamen

Terwijl het .com-domein zijn 100-miljoenste domeinnaam rond deze tijd zal verwelkomen,  begint op 12 januari 2012 een ander bijzonder tijdperk; dan opent de ICANN een drie maanden durend ‘application-window’, waarin geïnteresseerden een aanvraag kunnen doen voor een nieuw top level domein (TLD).

Sinds de jaren ’80 kennen we een beperkte lijst van zogenaamde generic top-level domains (gTLD’s), te weten: .com, .edu, .gov, .int, .mil, .net, en .org. Al snel kwamen daar de ISO-3166-1 landendomeinen bij, waarvan er inmiddels meer dan 250 zijn. Heel mondjesmaat werden er nieuwe gTLD’s toegevoegd. In 2001 en 2002 waren dat .biz, .info, .name, .pro, .aero, .coop, en .museum. In 2003 volgden aanvragen voor: .asia, .cat, .jobs, .mobi, .tel en .travel die in de jaren daarop werden goedgekeurd. De plannen voor het veelbesproken  .xxx, aangevraagd in 2004 en bedoeld voor ‘volwassenen content’  leverde 90.000 e-mails aan felle discussie op en duurde daarom zelfs tot begin 2011. Inmiddels is ook deze nieuwe gTLD opgenomen in de root zone en kunnen er domeinnamen onder geregistreerd worden.

Een tiental andere aanvragen werd afgewezen of geparkeerd, terwijl in de tussentijd de discussie over de voor en tegens van nieuwe TLD’s in alle hevigheid woedde. Die discussie lijkt beslecht in het voordeel van voorvechters voor meer TLD’s. Helemaal 100% zeker is dat nog niet, want er lopen nog enkele procedures en recent was er nog een ‘hearing’ bij de Amerikaanse senaat.

Het internet wordt anders
Als de plannen doorgaan, en daar heeft het vooralsnog alle schijn van, betekent dit een zichtbare verandering voor internet. Grote merken, zoals Canon, hebben al aangekondigd interesse te hebben voor een eigen TLD. Dus wie weet, surf je over een tijdje wel naar http://www.canon/. Ook steden en regio’s tonen belangstelling , dus ook http://bahnhofzoo.berlin/ behoort tot de toekomstige mogelijkheden, om maar eens twee voorbeelden te noemen. Belangengroepen en not-for-profit organisaties hebben eveneens hun interesse kenbaar gemaakt. En wat te denken van  http://newyork.pizza/? Ook dit zou op termijn realiteit kunnen worden. Het nieuwe gTLD-programma biedt dus volop nieuwe kansen (maar ook uitdagingen).

Men verwacht komende maanden zo’n 500 tot 1.500 aanvragen binnen te krijgen, die in de loop van 2012 zullen worden geëvalueerd, waarna op zijn vroegst begin 2013 de eerste nieuwe gTLD’s op het internet zullen verschijnen. Een nieuwe gTLD is niet goedkoop, alleen het aanvragen kost al $185.000,=. Bovendien moet een uitgebreide procedure worden doorlopen en moet aan tal van eisen worden voldaan.

Voor- en tegenstanders
Er is de nodige weerstand tegen de plannen. Een aantal grote merkenrechtenhouders heeft zich verenigd, omdat zij het helemaal niet zien zitten dat zij hun merk straks defensief moeten gaan registreren in nog eens tientallen of honderden nieuwe gTLD’s. Zij vrezen verwarring bij de consument. Zo hebben bijvoorbeeld Philips en KLM hun merknaam al (tegen betaling uiteraard) laten uitsluiten in het nieuwe ‘.xxx’-domein, omdat ze geen trek hebben in ‘adult-content’ op respectievelijk http://philips.xxx/ en http://klm.xxx/.

Voorstanders zijn er uiteraard ook. Inderdaad is het waar, dat het proces voor nieuwe gTLD’s in het verleden tergend langzaam en frustrerend verliep. De drempels lagen hoog en het was vaak een kwestie van een lange adem. De voorstanders zijn ervan overtuigd dat het nieuwe programma een zee van nieuwe mogelijkheden zal bieden en noemen het zelfs al ‘The Next Big Thing’.

Een praktijkvoorbeeld is  .cat, het gTLD voor de regio Catalonië in Spanje, die met inmiddels ruim 50.000 domeinnamen  in een kennelijke behoefte voorziet. De voorstanders van het nieuwe gTLD-programma van de ICANN geloven dat dit slechts het begin is. Er zijn tal van initiatieven van ondernemers die hopen met een nieuwe gTLD in een behoefte te kunnen voorzien dan wel er flink aan te kunnen verdienen.

Geen sinecure
ICANN heeft alles in het werk gesteld om deze toch tamelijk revolutionaire verandering in goede banen te leiden. Het ‘applicant guidebook’ is een lijvig document van meer dan 300 pagina’s aan regels en voorwaarden. En op een speciale ICANN-website is een schat aan informatie te vinden. Er worden mensen geworven die moeten gaan helpen bij het beoordelen van de aanvragen en natuurlijk is er ook aanzienlijke som geld gereserveerd voor juridische kosten.

Dit en nog veel meer is in stelling gebracht voor de komst van nieuwe gTLD’s, die zoals gezegd vanaf 12 januari aanstaande kunnen worden aangevraagd. Zeker iets om de komende tijd in de gaten te houden dus.


Marco Davids is Technisch Adviseur bij SIDN, de ‘registry’ van het Nederlandse ‘country code top level domain’ (TLD) en dus het bedrijf achter alle .nl domeinnamen.

Referenties bij artikel:
ICANN website over nieuwe gTLD’s: http://newgtlds.icann.org/
U.S. Senate Committee hearing: http://t.co/npb1Ne3M
Bezwaren FTC: http://www.ftc.gov/opa/2011/12/icann.shtm
Bezwaren ANA: http://www.crido.org/
SIDN over nieuwe gTLD’s: https://www.sidn.nl/gtlds/
Aankondiging Canon: http://www.canon.com/news/2010/mar16e.html
Dot-Berlin: http://dotberlin.de/
Dot-Hotel: http://hotel-tld.de/

About the author

Avatar

Marco Davids is Technisch Adviseur bij SIDN.