NLVMUG: uitleg en oproep

NLVMUG630415ISPtoday heeft afgelopen week aandacht besteed aan de NLVMUG. Hiervoor zijn drie redenen: het is voor een deel van de lezers zonder twijfel een interessant en relevant event, het is iets anders dan de de twee events over de grens en tenslotte: we zijn er zelf aanwezig.

Uit enkele reacties maken we echter op dat lang niet iedereen het verschijnsel VMUG kent. VMware en VMworld zijn uiteraard wel bekend, maar het verschijnsel UG riep vragen op. Iemand vroeg zelfs of dit niet een grootschalige Meet-up was. Op deze en andere vragen heeft de organisatie gereageerd.

Waarom bestaan jullie, wat is het idee achter NLVMUG?
Na de oprichting van VMware en de eerste producten op de Nederlandse markt is het idee ontstaan om een Gebruikers Groep (User Group) op te richten. In de eerste jaren was dit klein van opzet met veel kleine meetings waar de gebruikers elkaar konden ontmoeten en van elkaar konden leren. Later is de opzet van NLVMUG veranderd, waarbij er 1 keer per jaar een UserCon (groot evenement) is, en verdeeld over het jaar (3 tot 4 keer) een kleiner evenement in de namiddag, waarbij 1 of 2 gold sponsors van de UserCon een presentatie geven. Ook is er tegenwoordig 1 keer per jaar een BBQ in de zomermaanden waarbij een groep VMUG members samenkomen om gezellig en ongedwongen met elkaar de zomer in te luiden. Het uiteindelijke doel van de NLVMUG is om als Users van elkaar te leren, elkaar te ontmoeten en op die manier gedachten uit te wisselen en er voor elkaar te zijn.”

Hoe groot is het team?
Het team bestaat momenteel uit drie vaste leden; Arjan Timmerman, Dennis Hoegen Dijkhof en Joep Piscaer. In het dagelijkse leven zijn we principal consultant bij Metis IT (AT), team lead van het SDDC team bij ITQ (DHD) en CTO van OGD (JP).”
“Daarnaast zijn er tijdens events en dergelijke vrijwilligers die ondersteunen als bijvoorbeeld Expert aan de “Ask the Expert” bar / VMUG stand. Voor de communicatie met VMware hebben we een vast contactpersoon Andre van der Werff, hiermee bespreken we bijvoorbeeld de inhoud van de VMware sessies en is hij aanwezig bij al onze overleggen.”
“Voor de organisatie van het event werken we samen met de Internationale VMUG en met een evenementen bureau in Nederland (Lef) De internationale VMUG draagt ook de financiële verantwoording.”

Waarin verschillen jullie van een meet-up?
Een meet-up is naar ons idee meer een bij elkaar komen wanneer een bepaalde behoefte optreed. In het geval van de NLVMUG (of VMUG in het algemeen) gaat dit uit van een organisatie. De organisatie van de VMUG bestaat uit het internationale orgaan, dat is onderverdeeld in kleinere organen (zoals de NLVMUG) die redelijk autonoom hun werk kunnen doen. Echter is er altijd ruggespraak met de overkoepelende organisatie, en is er altijd een financiële verantwoordelijkheid.”

Is de dag commercieel, educatief of beiden?
Het primaire doel van de dag is educatief, het bieden van een leerzame dag aan de bezoekers. Het commerciële deel van de dag zijn de sponsoren welke het mogelijk maken deze dag te organiseren. Er is geen commercieel belang bij de organisatie van het event.”

Wie bepaalt het programma?
Aan het einde van het jaar is er een Call for Papers, dit geeft iedereen de gelegenheid een sessie te presenteren tijdens de UserCON. Het programma wordt mede bepaald door de Call for Papers. We hebben een aantal gesponsorde sessies waarin met de sponsor wordt besproken of de sessie past op de UserCON dag. Met Andre van der Werff (contactpersoon VMware) bespreken we de onderwerpen en de sprekers voor de VMware  sessies welke worden georganiseerd op de dag. Het is een VMware User Group event dus we vinden het belangrijk dat er goede content is vanuit VMware.”

Waar komen de bezoekers vandaan?
Afgelopen jaar hadden we in totaal 915 bezoekers, wat ons de grootste UserCon in de wereld maakte. Verdeeld over directe eindklanten van VMware, consultants van VMware partners, cloudproviders enzovoorts. Hierbij is een mix is van bezoekers met of zonder een technische achtergrond.”

Welke groep willen jullie meer zien?
De groep die er nu nog niet is, of welke nog niet gehoord heeft van de NLVMUG. Het komt nog steeds voor dat mensen verbaasd reageren op het bestaan van de NLVMUG, deze groep mensen zien wij graag op de UserCON in Maart. Een andere groep bestaat uit Users die een presentatie zouden willen geven over hun dagelijkse werkzaamheden met VMware.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.