Nog meer onderzoek naar cybercrime en security

bitkom2106datendiebstahlDinsdag was ISP Today een van de eersten in Nederland die over het Verizon Databreach Rapport 2016 publiceerde. Dat rapport is ondertussen voor iedereen te downloaden en raadplegen. Bijna gelijktijdig verscheen ook een onderzoek in Duitsland dat deels de zelfde materie betreft. Bitkom, de koepel van IT bedrijven in het land deed op de Hannover Messe uit de doeken hoe de Duitse industrie er voor staat wat betreft digitale aanvallen (pdf).

Cybercrime in alle mogelijke vormen is iets waar men in Duitsland ook last van heeft. Elke sector, maar toch wel opvallend vaak in de maak industrie, heeft er mee te maken. Nederland heeft niet veel maak industrie, maar gelukkig voor ons heeft Bitkom het onderzoek niet alleen daar naar laten kijken. Voor Nederland in het algemeen, en de Nederlandse IT sector in het bijzonder, is er een bevinding van Bitkom waar wel meer over nagedacht mag worden.

Wat namelijk blijk is dat slechts 51% van de ondernemers met meer dan 10 werknemers een plan (in welke vorm dan ook) om een serieus digitaal incident het hoofd te kunnen bieden. Bij bedrijven met meer dan 100 werknemers is dat >67%, bij bedrijven tussen de 10~100 werknemers 43%. Waaruit dat plan moet bestaan, dat verschilt natuurlijk per type bedrijf. De onderzoekers schrijven dat in ieder geval een (telefoon-) lijst van alle leveranciers voorhanden moet zijn. De realiteit is dat die niet overal beschikbaar is of de lijst is incompleet, omdat men niet zeker weet van wie welke diensten worden afgenomen.

Op die nood-lijst mogen natuurlijk onder geen beding de contactgegevens van de providers voor telco en internetdiensten ontbreken. De meeste aanbieders in de sector communiceren dat soort gegevens via de website, per mail of noemen het in de contracten die worden toegestuurd. Dat klinkt goed, maar je kunt je afvragen of de ontvangende partij (de klant dus) doorheeft dat je aan uitsluitend digitale bestanden weinig hebt als je netwerk zwaar onder vuur ligt of zelfs onbereikbaar is. Je zou je klanten daar eens op een vriendelijke manier (dat kan dan weer digitaal) kunnen wijzen.

En voor wie nog twijfelt over het nut van zo’n lijst: Bitkom heeft geconstateerd dat 51% van de bedrijven die slachtoffer zijn van cybercrime (sabotage, datadiefstal en spionage) daar nog steeds schade van ondervindt in de keten waar ze deel van uitmaken. Snel kunnen handelen, bijvoorbeeld door snel iedereen telefonisch te waarschuwen, als dit soort overlast zich voordoet kan dus op korte en langere termijn een hoop schelen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.