On-premise in plaats van cloud

Roepen dat alles en iedereen naar de cloud gaat is makkelijk. Wie dat zegt loopt in pas met wat de markt al jaren beweert en wil laten geloven. Elke kritische kanttekening wordt daarbij genegeerd of overschreeuwd. Zonde, want een ander geluid is zeker in dit geval de moeite van het aanhoren waard.

On-premise is beter

Een ander geluid, namelijk dat on-premise beter kan zijn voor sommige sectoren, is waar dit artikel over gaat. We verwijzen daarvoor naar een elders gepubliceerd stuk van Alex Lesser op CloudTech. Wat hij beweert komt er in het kort op neer dat er tenminste vier sectoren zijn die geen baat hebben bij migreren naar de cloud. Cybersecurity, Ad-Tech, Life Science en Design & Engineering zijn wat hem betreft werkterreinen die daar niets te zoeken hebben.

De vier zijn zo te zien verder op te delen. Cybersecurity is een op zich zelf staand werkterrein. Lesser noemt latency, specifieke workloads en bandbreedte als de voornaamste redenen waarom dat gewoon on-premise moet blijven. Dat is op z’n zachtst gezegd best wel opmerkelijk. Hoeveel security vendoren noemen de eigen “cloudstatus” immers niet een USP? En dan is er nog een vierde reden die hij noemt: in een geheel eigen omgeving is de kans op kettingreacties, zoals bij cloud zou kunnen, kleiner. Komt dat geloofwaardig over, of is dit een goede wc-eend? Per slot van rekening is Lesser producent van hardware. Enige twijfel lijkt gerechtvaardigd.

IE als showstopper

De drie andere sectoren die hij noemde lijken een ding gemeen te hebben: zij generen data en slaan dat op die nadrukkelijk niet bij vreemden mag belanden. IE (Intellectueel Eigendom, niet de browser!) is inderdaad een lastige horde en een bekende showstopper. Life Science is dan ook een van de sectoren die je vaker tegenkomt bij dedicated clouds of campus datacenters. Daar heeft Lesser wel een goed punt, dat ook geldt voor Design & Engineering.

Ad-tech is een andere groep die met een vorm van IE te maken heeft. Daar is het niet zozeer patenten en ontwerpen dat de grote waarde vertegenwoordigd. Daar spelen klantdata en klantprofielen een wezenlijke rol. Dat soort bedrijven zou niet in een omgeving willen staan die in bezit is van een van de grootste concurrenten. Het is daarmee een variatie op het verhaal dat Walmart geen banden met AWS wil, omdat die boeken verzender nu eigenaar van een supermarktketen is. Heeft Lesser daar een punt? Ja. Je kunt inderdaad teruglezen in een aantal IPOs documenten dat beurskandidaten aangeven op termijn naar een eigen omgeving te verhuizen vanwege risico vermijding.

Conclusie

Zo zie je maar weer, anno 2017 zijn er nog steeds redenen ver buiten de cloud te blijven. De kanttekening moet gemaakt worden dat Lesser spreekt over cloud versus on-premise terwijl hij (a) over het verschil tussen private en public heenstapt en (b) niet aangeeft of on-premise ook een geheel eigen private clou kan zijn. Maar ook met dat voorbehoud is het een voorbeeld van een zinnig ander geluid dat gehoord mag worden.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.