Ontwikkelen visie is uitdaging

Mazars heeft samen met Blaauw Research uit Rotterdam onderzoek gedaan voor de DHPA naar de hostingsector. Louis van Garderen (Mazars) heeft op de Techday de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Rashid Niamat ging voor ISP Today met hem in gesprek.

“Ik vind het buitengewoon leuk om deskundig te zijn op internetgebied. Het is leuk om business models te begrijpen en te doorzien hoe bedrijven wel of niet hun geld kunnen verdienen en om ze ter zijde te staan als advisor in een best wel ingewikkelde markt soms.”

“Wij denken dat de sector niet echt heel innovatief is op onderdelen, je ziet dat ze nog wat afwachtend zijn. En de bronnen die ze daarvoor kiezen zijn eigenlijk opmerkelijk, want innoveren doe je niet vanuit jezelf maar door goed om je heen te kijken. En juist in een technologie sector als de hostingmarkt zou je verwachten dat bijvoorbeeld leveranciers een belangrijke bron zouden kunnen zijn voor innovatie en dat blijft nog wat uit.”

“Waar in het verleden nog prima 1500 bedrijven naast elkaar konden bestaan zonder dat ze elkaar in de weg zaten, denk ik dat dat voorbij is en zullen ze anders moeten.”

“Mij valt op dat hostingproviders een dubbel business model nastreven. Je ziet dat ze op dit moment een goed belegde boterham realiseren en daar ook veel energie in steken. Maar tegelijkertijd mikken heel veel hostingproviders op de grote klap bij verkoop van hun aandelen. Ik vermoed dat het laatste een risico is. En ik denk ook dat daar een beetje de ongerustheid uit voort zal komen. Dat weet ik niet zeker, maar dat proef ik wel in de markt.”

“De sector is zich er van bewust dat ‘the old days’ wel een beetje over zijn. Er zal beweging komen, dat voelt eigenlijk iedereen wel aan.”

“Het verbaasd mij dat klanten nog zo willekeurig blijven kiezen voor het internetproviders. Je ziet dat een deel van de hostingproviders toch nog wel vrij sterk van mening is, dat klanten zich wel blijven melden. Omdat ze weten dat het een commodity is, je hebt nu eenmaal gas, licht en een provider nodig, dus ze komen wel. Ik denk dat dat een misvatting is. Het is een kwestie van tijd, klanten zullen veel selectiever worden en zullen steeds gerichter gaan zoeken naar een provider die bij hen past.”

“Ik denk dat zowel grote als kleine bedrijven voor een opgave naar de toekomst toe staan. In beide gevallen zullen ze optimaal moeten passen in de visie die zij hebben op de markt. Dus ik daag zowel grote als kleine uit om hun eigen visie daar sterker op te ontwikkelen. En door keuzes te maken die strategisch logisch en passend zijn.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.