Op de koffie bij Astrid Oosenbrug – 2

Het eerste deel van het interview met Astrid Oosenbrug sloten we gisteren af toen we op het punt van de digitale jeugd waren aanbeland. Daar pakken we nu weer de draad op

Een van je stokpaardjes is de digitale jeugd…
“Absoluut. en overigens weten heel wat Kamerleden inmiddels wat digitale jeugd en hangjeugd is. Maar goed, ik spreek veel ouders waarvan de kinderen – het zijn vooral jongens – vmbo advies krijgen. Ze zijn slecht in taal, geschiedenis en veel beter tot goed in rekenen. Die kids zullen zich op het vmbo snel kunnen vervelen en hebben vaak ook de digitale skills die op een hoger niveau liggen.”

“We geven kinderen devices die data vergaren en versturen, wie gaat ze bijbrengen wat daar de goede en minder goede kanten van zijn en hoe profiteer je als samenleving van de de ontwikkelingen om ze bredere ICT skills bij te brengen waarmee ze in de connected wereld verder kunnen.”

Je ging nu wel heel snel. Heeft iedereen de impact van deze ontwikkeling die je beschrijft wel scherp op netvlies?
“Niet echt, kijk maar hoeveel mensen met digitale data werken die de skills niet hebben. Die begrijpen ook de impact niet van het verliezen van een USB-stick, die begrijpen niet dat dat een datalek is. Dat is deels onkunde, maar ik bespeur ook wel eens de houding van “dat zal mijn tijd wel duren” – een hele vervelende nonchalance.”

Vergelijkingen maken is tricky, maar toch. Auto’s en wegen zijn steeds veiliger geworden. Kan je die ontwikkelingen ook projecteren op de digitale snelweg?
“Auto’s zijn inderdaad steeds veiliger geworden en zijn ook overal regels, maar kinderen laat je zomaar los in de digitale wereld. Ik pleit er voor ze een beetje handvatten meegeven. Volgens mij moet je dat echt vanaf groep 1 digitale skills onderwijzen. Ik pleit niet voor een internet rijbewijs, maar de gedachte er achter begrijp ik. Als we nu beginnen de jeugd het juiste onderwijs te geven dan zijn de komende generaties een stuk veiliger en bewuster bezig. We kunnen wat dat betreft een hoop van Estland leren. Niet alleen hoe je de jeugd digitale skills moet bijbrengen en hoe zij dat aan de ouders en oudere generaties kunnen overbrengen. Het is ook goed om te zien hoe daar online wordt ingezet in gebieden die wij leegloop nemen en natuurlijk X-road, de digitale as waarlangs je in Estland als burgers en bedrijven met de overheid en onderling communiceert. Dat zorgt ervoor de de burger in control blijft over zijn of haar data. Daarmee voorkom je de argwaan die in Nederland aanwezig is en bij ontwikkelingen als EPD en eID een grote rol speelt.”

De digitale snelweg heeft bestaat bij de gratie van infrastructuur. Je hebt altijd een uitgesproken standpunt over de kabel in de grond gehad.
“Daar heb ik nog steeds een mening over. Als je in 2017 als overheid verplicht stelt dat de burger digitaal met je communiceert, moet je er voor zorgen dat die infrastructuur ook deugt, je moet dat als overheid kunnen controleren. Ik ben inderdaad voor het Britse systeem, waarbij de kabels in de grond van British Telecom en de diensten die er overheen gaan gescheiden zijn. Dat is ook zoals net energiesysteem in Nederland werkt met Tennet.. Dat is een. Daarnaast vind ik dat overheid de middelen moet hebben om investeringen mogelijk te maken – dat kan door die controle – in gebieden die anders buiten de boot vallen omdat bij het huidige commerciële model er echt geen kabels getrokken worden of capaciteit ge-upgrade wordt naar gebieden als noord oost Groningen. Het uitblijven van die upgrades versnelt de leegloop. 3G en 4G of zelfs 5G, zijn denk ik geen volwaardig alternatief. Kabels in de grond, dat is proven technology. Dat alles past natuurlijk in mijn pleidooi internet als een grondrecht te zien.”

Je hebt aangegeven de Kamer te gaan verlaten. Is er na de verkiezingen van maart 2017 dan wel voldoende IT affiniteit in de Kamer?
“Dat hoop ik wel. Maar ik heb wel gemerkt, mensen met deze portefeuille gaan vaker na 1 periode weg. IT kenmerkt zich door een meer pragmatisch kijk op de dingen. Je gaat sneller uit van de 80/20 regel. De Kamer kibbelt vooral over de 20%, terwijl je met een IT bril op eerst en vooral focus op het realiseren van de 80%. Daarnaast rent iedereen met je ideeën weg en gaan er niet mee verder, want daarvoor is het toch weer vaak te complex. Ergens 4 jaar je tanden in vast zetten zie je hier niet veel.”

Ben je trots op de staat van de ICT in Nederland in 2016
“Ik vind dat heel veel dingen goed gaan en zijn, maar ik vind ons lui worden. In landen als Kenia, India daar gaat het zo ongelofelijk snel, dat maakt grote indruk op mij. Ze moeten daar ook wel, want zaken die wij simpel vinden als 24/7 stroom uit de muur zijn daar niet vanzelfsprekend. Er moet daar nog steeds meer geïmproviseerd worden en dat zwengelt de creativiteit aan. Dat is een hele ander houding dan hier in Nederland. Wij krijgen kant en klare werkende tablets en smartphones en gebruiken die maar kunnen er verder niets mee. Daarom zit ik zo te hameren op onderwijs. Digitale skills is ook kinderen laten zien dat ICT meer is dan een device.”

Laatste vraag wat ga je doen na je vertrek uit de Kamer?
“Ik ga iets doen met digitale veiligheid en dus ook met de digitale hangjeugd. Die groep stopt niet na schooltijd of als ze van school gestuurd worden. Ze gaan van huis door en kunnen dan flinke overlast veroorzaken. Het gaat erom deze groep, waar vaker jongens met een vorm van autisme bij zitten, de skills die ze hebben op een goede manier te laten inzetten. Het beste uit ze halen met bijsturing, dat is voor mij een logische stap. Ik spreek hun taal, ze weten ook dat ik een technische achtergrond heb en ook op jonge leeftijd al ben gaan werken en dat ik zelfs in de Kamer terecht ben gekomen.”

“Verder zul je me nog tegenkomen met WICSWomen In CyberSpace – ergens aanwezig is, want daar heb ik me ook bij aangesloten. WICS in panels, bijeenkomsten en in de pers. Dat is nodig, want er is meer diversiteit in de ICT nodig. Je zult me dus ook nog steeds tegenkomen bij het lasergamen en paintballen dat – ik blijf in deze wereld. Ik heb mooie resultaten behaald in dit gebouw, maar de omgangsvormen zijn niet die van mij. Ik wil direct zijn. De kamer bestaat echt heel erg uit alfa’s en ICT is bèta gerelateerd. Daar zit schuring tussen, dat heb ik wel gemerkt, ik spreek een andere taal.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.