Overstappende registrars

Er is al een poosje een trend gaande dat het aantal SIDN registrars gestaag afneemt. Er zijn nu ruim 1800 .nl registrars, terwijl dat er een paar jaar geleden nog ruim 2100 waren. Wij ervaren dit ook en verwelkomen maandelijks zo’n 5 tot 6 overstappende registrars. Hiervoor zijn diverse trends waarneembaar.

1. Kosten
SIDN kent een prijs systeem waarbij er een vaste kwartaal fee is van 205 euro, dus 820 euro per jaar. Voor meer dan 1000 registrars betekent dit dat ze per domein meer dan 1 euro extra betalen aan de vaste kosten. Een flink aantal zelfs 50-800 euro per domeinnaam omdat ze minder dan 15 domeinen hebben bij SIDN. Zelf registrar zijn is te duur.

2. Eén applicatie
Middelgrote registrars vinden het belangrijk dat ze al hun domeinen vanuit één applicatie kunnen beheren. Als je als provider die mogelijkheid biedt, dan bevordert dit de overstap.

3. Core business
De allergrootste registrars maken veel interne kosten voor de automatisering en onderhoud van de diverse domeinextensies. Domeinregistratie is voor deze partijen een cash cow, maar is allang geen core business meer. Zij kunnen hun schaarse resources beter inzetten om te investeren in hun core business zoals managed hosting en dergelijke.

Overlegorganen
Het wekt vertrouwen en kan in je voordeel werken, door je als provider in te zetten via verschillende overlegorganen. Dat doen wij bijvoorbeeld via de Registrar Advisory Board van Eurid, het bestuur van de Vereniging van Registrars SIDN en het voorzitterschap van de branchevereniging ISPconnect.

Verder trekken wij klanten door het inzetten van verticale prijsstaffels over alle productgroepen, zoals SSL certificaten, Parallels licenties en SpamExperts. Hierdoor kan je klanten veel kosten laten besparen.

Feedback
Ik denk dat productontwikkeling en het optimaliseren van systemen belangrijk is, daarom zetten wij op dit moment 50% van onze resources hierop in. Uiteraard is heel goed luisteren naar feedback van je klanten en er ook daadwerkelijk iets mee doen onontbeerlijk. Dat hoor je van je klanten dan ook terug.

Last but not least helpen de staffelkortingen van SIDN ook. Want hierdoor kunnen we elke .nl registrar een lagere prijs garanderen dan rechtstreeks bij SIDN.


Arno Vis is CEO van OpenProvider. Daarnaast is hij bestuurslid Externe Betrekkingen van de Vereniging van Registrars en lid van de Registrar Advisory Board van EURid.