Problemen bij IT gebruikers in kaart gebracht

techconsult2016_607430We weten allemaal dat er het er een groot verschil is tussen het gebruiken van IT diensten en het verantwoord gebruiken ervan. Het belangrijkste verschil tussen de twee is dat je in het eerste geval geen aandacht besteed aan de risico’s, of ze niet kent, terwijl je dat in het andere geval wel doet.

Als hoster kun je met enige regelmaat constateren waartoe die onkunde of nonchalance leidt: gehackte websites, botnets die er voor zorgen dat je IP reeksen lange tijd blacklisted worden en klanten die verbaasd reageren als je aangeeft dat het dataverkeer is geëxplodeerd. Als je je dan afvraagt waarom de klant daar de mist is ingegaan kijk je met een schuin oog naar de grote hoeveelheid informatie en tools die beschikbaar zijn. Over firewalling, AV, encryptie en dergelijke heb je hem geïnformeerd en hij kan online nog veel meer vinden.

Wat je dan mist is zicht op of de informatie en tools daadwerkelijk zijn geraadpleegd en of het hem is gelukt deze te gebruiken. Precies dat laatste is een zwakke plek in elke IT architectuur. Wat daar allemaal fout kan gaan blijft gissen, slechts bij grote (overheids-) projecten haalt het de pers. Gelukkig is er een Duits onderzoek waar 500 MKB ondernemingen en overheden aan hebben mee gedaan. Ja, het is Duits, maar de scope is absoluut passend voor wat ook in Nederland aan de hand zal zijn. Een van de beste vragen uit het onderzoek van Techconsult is (pag. 10 e.v.) waar bent u tegen problemen aangelopen? Dat geeft antwoorden als:

65% had problemen met veilige opslag en overdracht van bestanden
63% worstelde met encryptie, vpn’s en dergelijke
57% meldt problemen met wachtwoordbeleid

Elk van deze scores is ook nog eens slechter dan de voorgaande jaren en daar ligt het probleem. We denken dat portals, klantomgeving en mooie online tools het leven van de gebruiker makkelijker maken, maar dat is dus niet zo! Elke vorm van IT, dus ook alles dat we “online” noemen is en blijft min of meer complex. Willen we de gebruiker, klant echt kunnen ontzorgen zal er meer aandacht besteed moeten worden aan die zaken die voor ons insiders logisch zijn, maar outsiders hoofdbrekens bezorgen en daarmee leiden tot onveilige online situaties.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.