Pseudo-anonieme cookies?

Ook in Brussel staan cookies nog altijd op de agenda. Europarlementariër Séan Kelly wil een aanpassing op de Europese wetgeving omtrent cookies, zo meldde hij op het jaarlijkse congres van IAB-Europa. Doel van deze wijziging is om ervoor te zorgen dat cookies die pseudo-anonieme data verzamelen minder streng gereguleerd worden.

Onder pseudo-anonieme data wordt volgens Kelly verstaan de data die het midden houden tussen anonieme data en direct identificeerbare data. Pseudo anonieme data kan gebruikt worden om een interesseprofiel op te stellen van een gebruiker dat vervolgens wordt gebruikt om reclame te kunnen targeten. Dit zou voor de gebruiker niet nadelig zijn omdat alleen het profiel interessant is voor het bedrijf en niet de persoon erachter.

De versoepeling van wetgeving omtrent cookies die pseudo-anonieme data verzamelen, is volgens Kelly nodig omdat het voor bedrijven ondoenlijk zou zijn om iedere keer expliciet toestemming te vragen voor het verzamelen van profielinformatie. Veel consumenten zullen volgens Kelly de expliciete toestemming niet zien en dus geen toestemming geven. Gevolg hiervan zou zijn dat bedrijven niet meer gaan adverteren.

Zo bezien zijn de voorstellen van Kelly slecht nieuws voor de gebruikers. Bedrijven kunnen weer ongestoord cookies plaatsen en profielen van gebruikers opbouwen zolang deze maar niet direct herleidbaar zijn tot de gebruiker.

De kern van de huidige cookiewetgeving wordt daarmee verlaten. De wetgeving bepaalt nu dat het plaatsen van of toegang krijgen tot gegevens op de randapparatuur van gebruikers onder de cookiewetgeving valt. Ongeacht of de gegevens direct herleidbaar zijn tot de gebruikers.

Lees hier het volledige bericht (bron: Emerce.nl).


Thomas van Essen is advocaat bij SOLV. Hij is specialist op het gebied van IT/ICT alsmede privacy en gaming. Hij is al sinds de oprichting verbonden aan het kantoor en kreeg tussendoor een kijkje in de keuken bij Skype.

Dit artikel verscheen op 29 mei 2013 het blog van SOLV en is met toestemming overgenomen op ISP Today.

About the author

Avatar

Thomas van Essen is advocaat bij SOLV. Hij is specialist op het gebied van IT/ICT alsmede privacy en gaming. Hij is al sinds de oprichting verbonden aan het kantoor en kreeg tussendoor een kijkje in de keuken bij Skype.