Reacties uit de markt op onderzoek “cloud overprovisioning” 2/2

Woensdag stond op ISP Today de reactie van Weolcan op de vragen over overprovisioning bij cloud diensten. De reactie van de consultants was uitgebreid en verhelderend. De tweede partij die de vragen kreeg voorgelegd was Interconnect. Mark van de Ven gaf telefonisch de volgende uitleg.


“Het begrip over-provisioning zoals TSO Logic het gebruikt kennen we. We komen het ook daadwerkelijk regelmatig tegen. Het heeft volgens ons vooral te maken dat klanten bij een migratie van on-premise naar cloud van het 1:1 model uitgaan. Als je dat doet kom je te snel te ruim in de jas te zitten.”

“De meeste on-premise hardware is gedimensioneerd om pieken te kunnen opvangen en er is wat ruimte ingecalculeerd met het oog op de groei. Binnen een echte cloud omgeving is dat zoals bekend minder relevant. Het bijschakelen van ressources is zo eenvoudig dat de extra ruime jas niet meer nodig is. “

Wat van de Ven ook aangaf is dat lang niet alle gebruikers over de nieuwste hardware beschikken. Als die de overstap naar cloud maken met de performance van de eigen oudere hardware als uitgangspunt wordt er ook te makkelijk te veel afgenomen. Daarom wordt dan ook uitgebreid met de klant over de ins and outs van elk migratietraject gesproken. Als er bij de klant tooling en daardoor rapportages aanwezig zijn maakt dat elk gesprek en traject een stuk eenvoudiger. Lang niet elk klant blijkt echter tools te gebruiken. Van de Ven vermoedt dat de prijsstelling van sommige pakketten gebruikers afschrikken en de (bijna) gratis opties te weinig bekend zijn. Daarnaast heeft het structureel volgen en analyseren van logs van systeembelastingen bij veel ondernemers een lage prioriteit. Pas als men zichtbaar tegen grenzen oploopt wordt er overgegaan tot actie. Om aan die situatie een mouw te passen kan Interconnect de klant of zijn externe beheerder tijdelijk tooling ter beschikking stellen om een goede inventarisatie te maken.

Verder merkte van de Ven nog op dat er weinig verschil in de analyse tussen klanten met een on-premise omgeving of klanten die colo bij Interconnect afnemen. In beide gevallen is het vooraf nodig inzicht te krijgen in de belasting van elk van de onderdelen. “Het is niet zo dat we op basis van de hoeveelheid racks die iemand bij ons huurt kunnen berekenen wat zijn gemiddelde en piek CPU load en RAM verbruik is. Ook daar is tooling noodzakelijk en ook dan ziet de klant in de regel dat hij zeker niet moeten inzetten op een 1:1 migratie.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.