Regionale focus – nuttig of nutteloos?

De meeste Nederlandse aanbieders van hosting, cloud en datacenterdiensten letten vooral op de eigen markt. Wat het Nederlandse bedrijfsleven wil weten ze aardig. Er zijn zelf aanbieders die daarbij extra goed letten op wat er in de regio speelt. Regionale focus dus. Is dat altijd een goede zet?

Regio focus werkt

De vraag lijkt snel en ondubbelzinnig met een ja te beantwoorden. Als je het datacenter Friesland belt kun je je vragen in het Fries stellen. Dat is een perfect voorbeeld van een ondernemer die oog heeft voor zijn eigen regio. Hij is daar echt deel van en dat helpt hem aan klanten die dat regionale ook belangrijk vinden. Het datacenter levert daarbij de reguliere diensten. De Friezen gaan het verst in de regionalisering, wat mogelijk is door de eigen taal. Andere datacenters geven eveneens aan dat ze nadrukkelijk een regionale functie willen vervullen. Het was niet voor niets een van de onderwerpen die op het Datacenter Summit 2017 naar voren kwam. Regionalisering is als positioneringstool bewezen goed, omdat het onderscheidend vermogen geeft voor diensten die behoorlijk uniform zijn.

Te veel regionalisering

Een vraag die op het Datacenter Summit niet werd gesteld is of er iets bestaat als te veel regionalisering. Het is een punt dat op SIDN connect ter sprake kwam toe Marco David en Moritz Müller spraken over “balkanisering van het internet”. Als het daarover gaat denken we al snel aan landen, de VRC voorop, die een eigen internet bouwen en dat wensen af te schermen. Er is veel dichter bij huis echter iets dat ook wel enige aandacht verdient. Daarvoor moeten we kijken naar Beieren, dat deel van Duitsland dat zich graag als een bijzondere regio presenteert.

De overheid van Beieren heeft bekend gemaakt ruim twee miljoen Euro subsidie te verstrekken aan een project van de lokale universiteiten en het bedrijfsleven. Doel is te komen tot een eigen lokale cloud, de Bayern Cloud, waarmee het MKB in dit deel van Duitsland de stap naar de 21ste eeuw kan maken. De wervende teksten die er bij horen spreken van het opbouwen van een lokaal eco-systeem, optimaal afgestemd op de behoefte van het hele MKB. Het komt iets te geforceerd over, alsof een regio zo uniek is dat het alleen via een eigen cloud met elkaar en de grote buitenwereld kan communiceren. Het doet ook denken aan de initiatieven die we in Nederland en elders zagen (of: zien) waarbij iedere stad zijn eigen internet exchange wil hebben. De meeste plannen daarvan zijn overigens in het ronde archief verdwenen of na quasi faillissementen van de kaart verdwenen.

Regionale focus is een interessante optie, maar het moet wel deel zijn van een levensvatbare businesscase. Of het plan in Beieren dat is valt te betwijfelen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.