Samenwerken om breedband-aanleg op peil te houden

Op 9 februari liet Neelie Kroes, Europees Commissaris voor de digitale agenda, weten dat er geen geld in de nieuwe EU-begroting beschikbaar is om te investeren in een massale uitrol van breedbandinternet. Wij vroegen Pepijn Lavrijssen, directeur van Stichting Breedband in Bedrijf, naar zijn eerste gedachte op deze verklaring.

Stevige reality-check

Als adviseur heeft Lavrijssen contact met provincies en gemeenten in het hele land. Bij het maken van plannen en beleid ten aanzien van breedband bemerkte hij steeds vaker dat het openen van de subsidiepot uit Brussel werd afgewacht. “De verklaring van Kroes is wat dat betreft een stevige reality check voor de lagere overheden: er komt minder geld beschikbaar, dus zullen ze het proces slim moeten gaan regisseren om de uitrol van breedband in hun gebied toch mogelijk te maken.”

Afwachten geen optie

Lavrijssen legt uit dat als je naar de uitrol van glasvezel kijkt, leveranciers eigenlijk alleen actief zijn in de voor hen interessante gebieden. “In de kernen van de grote gemeenten wordt glasvezel voor particulieren aangelegd, maar de minder aantrekkelijke buitengebieden en bedrijventerreinen worden overgeslagen. Menig gemeente of provincie had gehoopt om dit met subsidie vanuit Brussel te kunnen oplossen, maar nu zullen ze zich toch echt moeten gaan oriënteren op andere manieren om hun burgers en bedrijfsleven aangesloten te krijgen. Afwachten is daarbij niet langer een optie.”

Schouders eronder zetten

Het plan was om in 2020 de helft van de huishoudens en kleine bedrijven 100Mbit te laten halen. Maar is dit zonder extra subsidie nog wel haalbaar? Volgens Lavrijssen zal dit in Nederland in de kernen van de grote steden wel gaan lukken. “Een ander verhaal wordt het op het platteland en op de bedrijventerreinen. Als je nagaat dat op dit moment op nog geen 15% van de Nederlandse bedrijventerreinen tegen een acceptabel tarief glasvezel verkrijgbaar is, betekent dit dat vóór 2020 aanvullend nog eens minimaal 35% moet worden verglaasd om zo de helft te halen. Dan heb je het over zo’n 1500 terreinen. Dat is zeker mogelijk, maar dan zullen overheden, plaatselijk bedrijfsleven en de marktpartijen er nu gezamenlijk flink de schouders onder moeten zetten.”

Samenwerken

Aan de sector wil Lavrijssen meegeven dat Nederland na een vliegende start hard bezig is om zijn koppositie qua breedbandpenetratie te verliezen. Hij adviseert ISP’s om samen met partijen zoals zijn stichting de krachten te bundelen als het gaat om glasvezelaanleg. “Als we nog verder afzakken, zal dit mogelijk gevolgen hebben voor het kunnen aanbieden van innovatieve zakelijke diensten die een breedbandige verbinding vereisen.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.