Schneider Electric vraagt terecht om aandacht voor monitoringtools

In een recent verschenen blog post op Datacenter Solutions is door Schneider Electric aandacht gevraagd voor de tools waarmee datacenters worden gemonitord. Het verhaal was dat hier vaak tot wel 10 jaar oude software voor in gebruik is en je moet je maar afvragen of dat de juiste output geeft. Datacenters zijn een van de sectoren waar deze multinational geld mee verdient en toch is met volkomen terecht dat Schneider Electric hier aandacht voor vraagt.

Het is te kort door de bocht als je stelt dat in het artikel is geschreven om tot extra consultancy of opdrachten te komen. Immers, zoals ISP Today al eerder heeft vastgesteld, in datacenters kan inderdaad sprake zijn van redelijk ongewenste situaties. Het eerste dat daarbij te binnen schiet is het begrip datacenter efficiency. Een hele batterij zombie VM’s is misschien leuk zolang de klant zijn nota’s betaalt, maar het heeft weinig met efficiency te maken. Dat die zombies ook een security risk vormen hoeft geen verdere uitleg.

Er speelt nog iets dat het gebruik van actuele en alles omvattende monitoringtools in de kaart speelt. Een van de eisen van OCP is namelijk dat het nog belangrijker wordt de actuele status van de hele ruimte en de afzonderlijke rack te kunnen controleren. In een OCP ingericht datacenter is immers veel minder personeel en zij moeten veel meer servers en racks kunnen controleren. Goede tooling, bestaande uit software en sensoren, is daarmee nu al key voor de hyperscalers als Facebook en Google en de verwachting is dat ook de iets minder gigantische datacenters zullen volgen (ze moeten wel uit concurrentie overwegingen).

Overigens is de trend naar meer en vooral betere softwarematige tools in en voor datacenters niet los te zien van alle mooie en vooral praktische single pane oplossingen waarmee vendors van de meest uiteenlopende hardware of software toepassingen al jaren aan de weg timmeren. Als het goed is leidt het juiste samenspel tussen die twee tussen beter gebruik van de ressources en komt vooral de noodzaak te vervallen nog ergens een stokoud meetprogramma te moeten gebruiken.

(Het is trouwens opvallend dat in de bovengenoemde blogpost de OCP case niet voorkomt, terwijl Schneider Electric daar wel actief bij betrokken lijkt te zijn en er ook over publiceert)

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.