Steltman: ‘Mismatch in kennis en vaardigheden bij ICT’er probleem voor online-sector’

Begin deze week verscheen de jaarlijkse ICT-Marktmonitor, waarin brancheorganisatie Nederland ICT concludeert dat in de ICT-sector duizenden vacatures onvervuld blijven. De redactie van ISP Today stelde diverse professionals binnen de ISP-sector een aantal vragen naar aanleiding van het trendonderzoek. Ook Michiel Steltman, directeur van DHPA, reageerde op onze vragen.

Cloudcomputing, BYOD en breedband
Volgens het onderzoek van Nederland ICT presteert de ICT-sector beter dan totale Nederlandse economie. Het deelsegment ‘Data- en Netwerkapparatuur’ zag in 2012 een positieve groei van 4%, onder andere door de opkomst van cloudcomputing en BYOD. Het segment ‘Telecom en Internet’ groeide in 2012 met 0,9%, waarbij vaste telefonie krimpt. Consumenten en zakelijke gebruikers stellen steeds hogere eisen aan hun internetverbinding, dus supersnel breedband is populair en groeit.

Moeilijk vervulbare vacatures
In Nederland zijn zo’n 283.000 ICT’ers werkzaam. Bijna 35% van de ICT’ers is 35-44 jaar en ruim 25% is 25-34 jaar. Van alle ICT’ers is 55% hoog opgeleid, HBO/WO. Het aantal WO-bachelors is in 2012 met 10% gestegen. De werkeloosheid in de ICT-sector is met 3,8 procent terug op het niveau van 2010. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures – onvervulde vraag – blijft stijgen. Dit aantal is nu nog gelijk aan de uitstroom van het ICT-onderwijs. Na 2014 neemt onvervulde vraag toe. In 2017 zal het tekort 6.800 ICT’ers zijn, waarbij het effect om de uitstroom van ICT’ers te stimuleren zonder extra maatregelen pas na 2017 merkbaar zal zijn.

Verkeerde indeling ICT-landschap
“Eén van de grote problemen met de uitleg op basis van ICT-onderzoek is de indeling van het ICT-landschap,” vertelt Steltman. “Daarbij wordt nog steeds uit gegaan van de ‘enterprise-gedachte’ en telecomwereld. Commerciële datacenters, hosters en carriers hebben daarin geen aparte plaats, maar worden meegeteld bij sectoren zoals telecommunicatie, algemene ICT-dienstverlening en ‘internet’, whatever dat laatste is.”

NIST-model
Een vertekent beeld volgens Steltman. “Ter illustratie: ons type bedrijven heeft bijvoorbeeld nog geen goed herkenbare SBI-codes, terwijl het om honderden bedrijven gaat. In de afgelopen 15 jaar is de online-sector sterk ontwikkeld en zou zo langzamerhand een aparte plaats in de statistieken verdienen. Wij pleiten voor een indeling op basis van het NIST-model, met begrippen zoals carriers, ISP’s, exchanges, housing, hosting, platforms, SaaS, e-commerce , enzovoort. Dat geeft een veel beter beeld van de online-sector ten opzichte van de traditionele ICT-industrie.” Steltman verwacht dan te zien dat de online-sector sterk groeit ten koste van de traditionele ICT.

Stevige groei in hostingsector
“Wij zien in de hostingsector een continue groei,” geeft Steltman aan. “Deze groei lijkt wel iets achter te blijven bij de groeicijfers van bijvoorbeeld Gartner, die een CAGR van 41% in het IaaS-segment voorspelt tot 2016. Dat is een indruk, precieze cijfers over onze sector ontbreken – zoals ik zojuist vertelde. Ook was Nederland vorig jaar de grootste Europese groeier in het aantal vierkante meter datacenterruimte, met een bezettingsgraad van maar liefst 80%. Op basis van de redelijke aanname dat de multinationale datacenter-providers de groei redelijk goed prognotiseren, mag je verwachten dat de hostingsector stevig door zal blijven groeien, samen met de toename van dichtheden in computing-capaciteit.”

Geen goede oplossing voor vervullen vacatures
Het vervullen van vacatures binnen de hostingsector is volgens Steltman een groeiend probleem. “Een kort onderzoek onder DHPA-deelnemers eind vorig jaar leverde een saldo van maar liefst 90 lastig te vervullen vacatures voor senior engineers op. Dat vormt een groeiend probleem. Er is geen goede oplossing, anders dan werving uit het schaarse aanbod van stagiaires, HBO-verlaters en technische toppers.”

Mismatch
Verder ziet Steltman een steeds grotere kloof tussen traditionele ICT-ers en de ICT-ers die gevraagd worden binnen de online-sector. “Er is sprake van een mismatch in kennis en vaardigheden,” weet Steltman. “Een hardnekkige misvatting is dat IT in de online wereld meer van hetzelfde is. Er zijn zeker overeenkomsten met de manier waarop IT-afdelingen al decennia werken, maar de verschillen zijn groter. Het gaat over schaalgrootte, technische complexiteit en veiligheid. Veel IT’ers die gewend zijn aan het werken met on-premise oplossingen hebben de kans gemist om zich te verdiepen in de snelle ontwikkeling van online-IT.”

Bedreiging voor groei
“Ter illustratie: bij het MKB, waar of waarvoor de bulk van IT-ers werkt, gaat het over de server, pc’s, of over het LAN. Bij een hoster is een beheerder al snel verantwoordelijk voor complexe, redundante en gevirtualiseerde netwerken met geavanceerde features, voor preventie van cybercrime en voor geautomatiseerde serverparken met honderden tot duizenden servers. Die mismatch is een bedreiging voor de groei van de online-sector.”

Samenwerking met onderwijs
Om als Nederland succesvol te kunnen blijven meedoen in de online wereld moet er volgens Steltman iets veranderen. “Bijvoorbeeld door het onder de aandacht brengen van de carrièrekansen in de online-sector, door intensieve samenwerking met MBO- en HBO-opleidingen en door bij- en omscholing van de werkeloze IT’ers.”

Meer uitwisselingen onderwijs en sector
Ook het imago speelt een rol geeft Steltman aan. “Het ECP is gestart met een werkgroep ICT-Imago die een positief beeld van de sector als werkgever wil stimuleren. De DHPA en ISPconnect zijn gestart met programma’s voor samenwerken met het onderwijs. De eerste stappen zijn gezet onder andere in de regio Rotterdam met het ROC Albeda. We vinden ook dat de uitwisseling van docenten en werknemers binnen de hosting branche beter op gang moet komen, bijvoorbeeld met docentenstages, gastcolleges, meer stageplaatsen.”

Ombuigen instroom afgestudeerden
Steltman wil dat deze zaken door de overheid worden gestimuleerd en ondersteund. “Want ook hosters hebben, gelet op hun gebrek aan personeel, maar beperkte tijd en middelen beschikbaar om dit soort samenwerkingsprogramma’s concreet in te vullen,” geeft hij aan. “Last but not least moet er meer aandacht komen voor het ombuigen van de instroom van technische studenten, zodat de personeelsopbouw van hosters een meer realistische afspiegeling vormt van de samenleving. Amsio heeft hier een aardige video over gemaakt.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.