Structuur nieuwe AMS-IX entiteit in de VS gekozen

AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) kondigde eerder deze maand aan plannen te hebben om een aparte juridische entiteit in de Verenigde Staten (VS) op te zetten. We kunnen nu bevestigen dat een structuur voor deze entiteit is gekozen door de AMS-IX B.V. in samenwerking met Jones Day (internationaal advocatenkantoor), de Raad van Bestuur van de AMS-IX vereniging en een aantal vertegenwoordigers van de leden van de AMS-IX vereniging.

Door de nieuwe entiteit is het mogelijk om Internet exchanges (IX) in de VS op te zetten. Deze IX’s zullen niet fysiek zijn aangesloten op het AMS-IX exchange platform in Amsterdam, maar zullen zelfstandig opereren, zoals gebruikelijk is bij de AMS-IX exchanges buiten Nederland. De Amerikaanse entiteit wordt een Delaware besloten vennootschap, vergelijkbaar met een Nederlandse besloten vennootschap. De entiteit wordt een volledige dochteronderneming van AMS-IX B.V., waarbij de twee bedrijven onafhankelijk van elkaar opereren. AMS-IX B.V. zal alleen fungeren als aandeelhouder. Geen van de medewerkers of executives die in Nederland werken, worden geplaatst in de Amerikaanse entiteit of andersom. Daarnaast zal de AMS-IX B.V. verschillende operationele overeenkomsten met de Amerikaanse entiteit afsluiten, waaronder het operationele kader waarbinnen de entiteit zal opereren, alsmede de licenties afgeven voor de benodigde intellectuele eigendommen.

Een dergelijke structuur dient ervoor te zorgen dat het Amerikaanse bedrijf geen bezit, zeggenschap of beheer heeft over de data of apparatuur van de AMS-IX B.V. Daarnaast geldt de Amerikaanse wetgeving, zoals de USA Patriot Act, niet voor buitenlandse entiteiten waarover de VS geen jurisdictie heeft. De USA Patriot Act is daarom niet van toepassing op de AMS-IX B.V. of de AMS-IX vereniging.

Rekening houdend met mogelijke toekomstige veranderingen in de Amerikaanse wetgeving (bijv. de extraterritoriale effecten van de USA Patriot Act) is er altijd de mogelijkheid om een onafhankelijke Nederlandse stichting te vormen. Dit betekent dat de Amerikaanse entiteit buiten de Nederlandse AMS-IX-structuur kan worden geplaatst en dat de zakelijke relatie tussen het Amerikaanse bedrijf en de AMS-IX B.V. zal worden verbroken. De reden voor AMS-IX om niet direct te kiezen voor deze structuur is dat deze structuur het niet mogelijk maakt om de beoogde schaalvoordelen van de organisatie te behalen. Mocht het echter nodig zijn, dan zal AMS-IX zich hierop beroepen en zal binnen één week een stichting gecreëerd worden om de Nederlandse infrastructuur en activa te beschermen.

Gedurende een interactieve infosessie gistermiddag hebben de AMS-IX B.V., de Raad van Bestuur van de AMS-IX vereniging en een aantal vertegenwoordigers van de leden de andere leden van de AMS-IX vereniging geïnformeerd over de voor- en nadelen van de mogelijke structuren van de Amerikaanse entiteit en de redenen voor de gekozen structuur. Tijdens de sessie werden de leden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en feedback te geven.


Job Witteman is CEO bij AMS-IX.