Surf over duurzaamheid en gedeelde e-infrastructuur

Afgelopen maand heeft Surf een onderzoek gepubliceerd. Het moet antwoord geven op de vraag wat de pluspunten zijn vanuit duurzaamheidsoptiek als je afscheid neemt van on-premise. Wat er voor in de plaats komt is natuurlijk wat in de volksmond heet “de cloud”. Surf gaat echter wel verder dan alleen de cloud noemen.

 

Jargon en Scope

In het onderzoek is vaak sprake van gedeelde e-infrastructuur. Hoewel de lezer zal begrijpen wat daar mee wordt bedoeld is het wel bijzonder taalgebruik. Ook elders in het onderzoek is sprake van jargon. Het is duidelijk geen wervende brochure van een hardware vendor. We spreken hier over onderzoek met een gedegen literatuurlijst en uitgewerkte calculaties. Wat dat betreft is het flink anders dat we in de sector gewend zijn. De doorsnee provider heeft dan ook een andere doelgroep onder zijn hoede dan Surf. Die club heeft zoals bekend te zorgen dat de hogere onderwijsinstellingen kunnen functioneren.
Het bericht op de Surfsite wijst op deze zes punten die in de 79 pagina’s worden besproken:

  • Gezamenlijk gebruik van een datacenter;
  • Onderling verbonden ICT-apparatuur;
  • Groene stroom;
  • ‘Schone handen’;
  • Eis maximale CO2- en energie-efficiëntie;
  • Consolidatie van de ICT-infrastructuur.

De punten sturen weliswaar op minder CO2 uitstoot en een langzamer tikken van de stroommeter (“energieverbruikreductie” ), dat is namelijk de scope van het onderzoek. Met een beetje tussen de regels doorlezen en de eigen praktijkkennis toepassen is er ook meer uit te halen. Zo valt op pagina 61 te lezen dat de Rijkscloud niet alleen voor een lager stroomverbruik et cetera zorgt. Ook de reductie in vloeroppervlak wordt benoemd. De overheid heeft dankzij cloud nu nog maar 1/6 van het datacenter vloeroppervlak nodig in vergelijking met de pre-cloud situatie.

Laaghangend Fruit

Zelf voor een outsider is duidelijk dat schrappen van 5/6 van de vierkante meters een forse besparing van niet alleen de stroomkosten oplevert. Het onderzoek gaat echter verder dan dat. Een van de doelstellingen was namelijk het laaghangend fruit in kaart brengen, waarmee besparingen gerealiseerd kunnen worden. Het gefaseerd in gebruik nemen van gedeelde e-infrastructuur is daar natuurlijk een belangrijke component van.

Daarmee heeft dit – verder zeer leesbare onderzoek – een directe link met de eerder deze week genoemde training van Weolcan. Die link is dat voor het IT aanbodzijde belangrijk is de genoemde soorten laaghangend fruit te kennen. Het zijn punten die je helpen je eigen business beter te positioneren.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.