Teeven slaat zeer onwenselijke weg in: downloadverbod weer op tafel

Het Algemeen Overleg Auteursrecht dat vandaag plaatsvond in de Tweede Kamer nam een bizarre wending. De PvdA, vorig jaar nog tegen het invoeren van een downloadverbod, sprak zich vanmiddag ineens alsnog uit vóór het verbieden van downloaden uit illegale bron, zij het in uiterst vage bewoordingen. Bij monde van Jeroen Recourt liet de PvdA weten tegen een thuiskopieheffing te zijn en alsnog een verbod op de handel in illegaal verkregen auteursrechtelijk beschermd materiaal te steunen, maar alleen “als het downloadverbod alleen diegenen raakt die bedrijfsmatig van auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruikmaken en niet voor particulieren”. Met als gevolg dat staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Teeven zich nu (mits de PvdA volhardt) gesteund ziet door een kamermeerderheid, hetgeen ruimte biedt om zijn handhavingsplannen verder uit te werken.

Omdat het downloadverbod eerder niet op een meerderheid in de Tweede Kamer kon rekenen, waren de controversiële plannen van Teeven om een downloadverbod in te voeren in beginsel van tafel. Per 1 januari 2013 wordt er daarom een thuiskopieheffing ingevoerd, opdat auteurs wel een billijke vergoeding ontvangen. Nu gaat Teeven zijn handhavingsplannen alsnog verder uitwerken.

De plotseling draai van de PvdA is onbegrijpelijk, de (opnieuw) door Teeven ingeslagen weg zeer onwenselijk. In weerwil van wat de PvdA stelt, worden individuen natuurlijk (juist!) wel geraakt door een downloadverbod. Zij maken zich in één klap schuldig aan een illegale activiteit. En waar ligt precies de grens tussen particulieren en “bedrijfsmatige” downloaders?

Verder zal een downloadverbod niet de door Teeven beoogde (positieve) effecten hebben. Iedere poging om illegale filesharing te bestrijden is tot nu toe gefaald. Er is geen reden om aan te nemen dat de invoering van een downloadverbod daar verandering in zal brengen, wat ook wel blijkt uit de praktijk in andere Europese landen (waar in veel landen een downloadverbod geldt). Een downloadverbod zal voor auteurs verder niet veel toegevoegde waarde hebben: zij zullen niet meer verdienen door strengere handhaving.

In plaats van strengere handhaving, moet daarom worden gezocht naar andere, serieuze oplossingen en betaalmodellen die tegemoet komen aan de auteursrechtproblematiek op internet. D’66 lijkt zich hiervan bewust. De partij gaf vandaag aan het legale aanbod van muziek en films op internet te willen vergroten, waardoor het illegale downloaden vanzelf zal afnemen. Kees Verhoeven pleitte vandaag dan ook voor een systeem van collectieve licenties, naar Scandinavisch voorbeeld. Het is betreurenswaardig dat dit soort geluiden niet werden opgepikt vandaag tijdens het Algemeen Overleg. De wending die het debat vandaag nam is ontzettend zonde. Teeven kiest (in ieder geval voorlopig) weer voor de weg van een civielrechtelijk downloadverbod, en dus mogelijk ook de richting van het blokkeren van websites en het aanpakken van andere tussenpersonen. 

Teeven en de andere voorstanders van het downloadverbod stellen zich op het standpunt dat er, wil het legale aanbod een kans hebben, aan de andere kant (strenge) handhaving nodig is. Volgens hen kan legaal aanbod niet concurreren met gratis downloads. Dit is echter nog lang niet gezegd. Onder meer het recente IVIR-rapport toont juist aan dat het aantal downloads afneemt naarmate de legale alternatieven toenemen. Zo werd in de Verenigde Staten onlangs bekend dat het bittorentverkeer afneemt door de opkomst van de (legale) dienst Netflix.Caroline de Vries
is advocaat-stagiaire bij SOLV en heeft een diepgaande interesse voor het informatierecht als rechtsgebied. Ze vindt het een uitdaging om het recht toe te passen in de huidige informatiemaatschappij. Hiervoor werkte ze een tijdje bij Bits of Freedom. Tijdens haar studie bedacht ze een juridische toets voor de aansprakelijkheid van internet-tussenpersonen.

Dit artikel verscheen op 22 november 2012 op het blog van SOLV en is met toestemming overgenomen op deze website.