Teeven ziet af van downloadverbod

Het kabinet ziet af van een wetsvoorstel om een downloadverbod in te voeren. Dat schrijft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer:

De motie Verhoeven/Oosenbrug verzoekt de regering af te zien van voorstellen tot wetswijzigingen die een downloadverbod tot stand brengen of anderszins het recht op het maken van een thuiskopie beperken. Naar aanleiding van het aannemen deze motie wordt het indienen van een wetsvoorstel tot inperking van de thuiskopie-uitzondering thans niet voorzien.

In plaats van een downloadverbod blijft het huidige thuiskopiestelsel bestaan. Het kopiëren – en dus ook het downloaden van internet – voor privégebruik blijft dus toegestaan, onder de voorwaarde dat auteurs daarvoor een billijke compensatie ontvangen. Om die reden is per 1 januari 2013 een nieuwe thuiskopieregeling in werking getreden, waarin een aantal nieuwe voorwerpen worden aangewezen waarover een thuiskopievergoeding betaald moet worden.

Eerder (bijvoorbeeld hier en hier) schreef ik al uitgebreid over de onwenselijkheid van een downloadverbod. Dat deze maatregel nu van tafel is, is een belangrijke stap in de goede richting. Maar hopelijk stopt het niet hiermee, en grijpt de Tweede Kamer de kans om verder te kijken en te praten over een mogelijke modernisering van  het auteursrecht.

D’66 is zich hiervan bewust. De partij gaf vandaag, bij monde van Kees Verhoeven, aan te hopen dat de auteursrechtdiscussie met het einde van het “downloadverbod” niet stopt. In tegendeel: het einde van het downloaddebat biedt een vruchtbare bodem voor een nieuwe discussie, over de modernisering van het auteursrecht. Een streven dat ik van harte onderschrijf.

Wat we nodig hebben is een systeem dat gebruikt maakt van nieuwe technologieën en de verspreidingsmogelijkheden die daarmee gepaard gaan, in plaats van een stelsel dat hardnekkig blijft vasthouden aan rigide wetgeving van vóór het digitale tijdperk. Anders dan wel gesuggereerd wordt, hoeven internet en auteursrecht elkaar niet in de weg te staan. Het internet kan auteurs juist ook helpen, door hen snel en gemakkelijk in contact te brengen met het publiek, dat op zijn beurt eenvoudig en snel toegang heeft tot materiaal. Handhaving moet dan ook plaatsmaken voor andere betaalmodellen, en de vergroting van het legale aanbod van muziek en films op internet.


Caroline de Vries is advocaat-stagiaire bij SOLV en heeft een diepgaande interesse voor het informatierecht als rechtsgebied. Ze vindt het een uitdaging om het recht toe te passen in de huidige informatiemaatschappij. Hiervoor werkte ze een tijdje bij Bits of Freedom. Tijdens haar studie bedacht ze een juridische toets voor de aansprakelijkheid van internet-tussenpersonen.

Dit artikel verscheen op 5 februari 2013 op het blog van SOLV en is met toestemming overgenomen op deze website.