Tekort aan handjes met skills is niets nieuws – maar wel reden voor zorg

Het is al weer een paar maanden oud, maar nog steeds actueel. Het rapport van 451Research over de transformatie in en van datacenters. Een van de bevindingen: er is een verder oplopend tekort aan personeel met de juiste kennis en vaardigheden.

451Research kwam tot die weinig opzienbarende conclusie op basis van bijna 700 IT decision makers die een enquête hebben ingevuld. Het stelt dat de werkgelegenheid in de IT sector het komend jaar verder zal afnemen. Dat is een quote die wel enige nuancering verdient. De IT sector is heel groot en breed. Het is bijvoorbeeld waarschijnlijk dat 451 alle banen die Oracle schrapt in West Europa ziet als IT functies. Je kunt er over discussiëren of dat wel klopt. Er is een redelijk duidelijk afgebakend deel van de IT sector waar 451 verder op inzoomt en dat zijn de datacenters. Daarvan zegt men dat de werkgelegenheid er onder druk staat, maar dan omgekeerd: er is in het ergste geval van een stabilisatie van het aantal functies, maar het wordt wel lastiger ze in te vullen.

Dat datacenters in het onderzoek onder een vergrootglas liggen heeft een goede reden. Omdat on premise IT steeds lastiger vol te houden valt voor bedrijven, vanwege de kosten en de menskracht – is uitbesteden een logische ontwikkeling. 451 wijst daarbij alleen maar naar cloud oplossingen maar off premise hoeft dat niet per se te zijn. Echter, als de uitbestedingsbereidheid toeneemt moeten de partijen die worden benaderd wel in staat zijn op die vraag in te spelen.

Daar wringt de schoen, hoewel 451 daar verder niet op wijst of anderszins melding van maakt. Het probleem van gebrek aan mensen en te hoge kosten in bedrijven wordt deels uitbesteed aan een type organisatie dat zelf ook direct (als het eigen datacenters runt) of indirect (als het bijvoorbeeld als IaaS aanbieder weer zaken doet met een datacenter) tegen hetzelfde probleem oploopt.

Misschien is dat een punt waar toch eens wat beter naar gekeken moet worden. Al was het alleen maar omdat een datacenter door gebrek aan voldoende geschoold personeel een risico vormt voor zowel zichzelf, de klant en de klanten van die klant.

Het rapport gaat verder in op wat er schort aan de skills en opleidingen. Dat is gelet op het feit dat het onderzoek in zowel de VS als EMEA is gehouden redelijk onbruikbaar om iets mee te kunnen doen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.