“teleurgesteld in publieke cloud door …”

Waarom bedrijven van cloud diensten gebruik maken is wel bekend. De begrippen die dat verklaren hebben aanbieders jarenlang verkondigd en gebruikers hebben die inmiddels ook overgenomen. Flexibel, schaalbaar en opex versus capex zijn de kapstokbegrippen die daar bij horen.

Welke cloud?

Bedrijven stappen op grond van die drie brede begrippen dus over naar een cloud omgeving. Publiek waar mogelijk, privaat waar nodig en als er complexe issues zijn dan blijkt hybride een veel gekozen tussenoplossing. Met name van uit de hoek van de grote Amerikaanse cloud aanbieders is jarenlang gehamerd op publieke clouds. Daar lag de toekomst en daar moest iedereen maar naar toe. Het verhaal is zoals bekend anders gelopen. Private cloud is niet dood en inmiddels heeft hybride cloud een marktpositie verworven die niet echt op de eerste roadmaps van die zelfde aanbieders van publieke clouds voorkwam.

Onderzoek

Het is voor hen en vele andere aanbieders nu dus leren omgaan met die nieuwe realiteit. Ze proberen vooral te doorgronden waarom publieke cloud nog steeds niet voor 99,9% de dienst uitmaakt. Daarvoor worden de nodige onderzoeken uitgevoerd en Stratoscale is een van de partijen die dat onder (deels) de eigen klantenkring heeft gedaan.

In het onderzoek waarover men recent op het eigen blog publiceerde is gevraagd wat er aan publieke clouds zou moeten veranderen opdat men van private of hybride zou overstappen. De twee meest genoteerde antwoorden op die vraag waren prijs en veiligheid.

Onveilig

Om met die laatste te beginnen. Verizon die klantdata in een publieke AWS omgeving gooit is slechts een van de recente voorbeelden die waarschijnlijk illustreert waarom dit punt zo vaak wordt genoemd. We kunnen daar nog aan toevoegen de ruim 9.400 CV’s van Amerikaanse ex-militaire en de GPS data van de ruim 540.000 voertuigen die deze week in een S3 omgeving werden ontdekt. Domheid van de partijen die dat veroorzaken zorgen er dus voor dat publieke clouds an sich als onveilig worden gezien. Dat is toch wel opmerkelijk.

Prijs

Stratoscale komt met de stelling dat de zorgen over (te) hoge cloudkosten afnemen zodra meer dan 50% van het cloud project is opgeleverd. Dat kan een migratie zijn maar ook een nieuwe deployment. Zodra het traject is afgerond nemen de zorgen weer toe. Dat is een rare golfbeweging . In de blogpost wordt ook nog verwezen naar een ander onderzoek. CloudHealth Technologies heeft Forrester opdracht gegeven beter naar de kosten van publieke clouds te kijken. Forrester kwam daarbij tot de conclusie dat 48% van de deelnemers aan het onderzoek de kosten onderschat hadden, 43% kwam niet uit met het vooraf bepaalde budget voor een migratie, 36% stelde vast dat eenmaal in de cloud de kosten hoger waren dan vooraf bepaald. Ook deze scores verdienen het label opmerkelijk.

Bestaansrecht MSP

Publieke cloud wordt dus geassocieerd met twee grote risico’s. Opvallend genoeg zouden die vooraf bij de gebruiker bekend moeten zijn en diezelfde gebruiker is ook in staat ze te beheersen. Dat gebeurt schijnbaar te weinig. Het is makkelijker kritiek te hebben op het platform of de aanbieder dan de eigen kennis op het juiste niveau te brengen. Een mooier bewijs voor het bestaansrecht van managed service providers is er niet. Vers onderzoek van 451research.com lijkt er op te wijzen dat “de klant” ook bereid is te betalen voor o.a. meer veiligheid.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.