Terugblik Datacenter Summit 2017

ISP Today is een van de titels van uitgeverij Sellair. Tot het portfolio van deze uitgever behoort ook het Datacenter & Clouddossier. Dat is een papieren publicatie (oplage ca. 10.000 stuks) die elk jaar in de herfst wordt verspreid en een ondersteunende website. Wat ook bij het DCD hoort is een summit.

Het Datacenter Summit werd afgelopen zomer gehouden. Het is in lijn met de andere summits die Sellair organiseert een bijeenkomst waarvoor primair het C-level van een sector wordt uitgenodigd. Aanwezig waren Ben Timmer van Colt technology services Nederland, Jeff Scipio van Claranet Benelux, Andrew van der Haar van DC Groningen, Robin Verlangen van Alticom, Roland Kamphuis van InterDC, Gert-Jan Huizer van NL-DC, Paul Faas van Dataplace, Vincent Wammes van DC Valley en Frank de Fremery van Maincubes. De negen aanwezigen spraken onder leiding van een van de hoofdredacteuren over trends en zaken die hen bezighouden.

De vragen van de gespreksleider dienen als globaal richtsnoer en tijdens de discussie is er alle ruimte daarvan af te wijken. Wat in deze setting heel duidelijk naar voren kwam is dat iedereen doorheeft en ervaart dat de vraagzijde van de markt is veranderd. Dat is enerzijds een logische ontwikkeling omdat de markt inmiddels volwassener is geworden. Aan de andere kant zijn er regels en behoeftes die van veel recentere datum zijn en die de nodige impact hebben.

De sfeer is bij deze bijeenkomsten altijd zeer informeel en ontspannen, dat blijkt ook uit de video impressie. Op het YouTube kanaal van Sellair staan ook nog de interviews die voor de lopende camera na afloop van het summit zijn gehouden. Een uitgebreid verslag van het Datacenter Summit 2017 is te lezen in het Datacenter & Clouddossier. Je kunt hier~ de PDF versie inzien. Wil je liever de papieren versie hebben, geef dan even per mail je NAW door dan zorgen we ervoor dat een exemplaar wordt toegezonden.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.