Tijd voor weer een onderzoek: IT Security in the Age of Cloud

IT Security in the Age of Cloud630Vorige maand is weer eens een rapport van de CSA verschenen, deze keer in samenwerking met Skyhigh Networks. Dat deze twee kiezen voor onderzoek naar security zal niet verbazen, de gekozen centrale vraag is dat wel. Deze keer worden namelijk skills, vaardigheden centraal gesteld en dat levert een kort (28 pagina’s) maar wel leerzaam document op.

Op basis van de input van 228 IT security professionals wordt duidelijk wat de grootste knelpunten zijn, hoe die worden opgelost en of die oplossing ook echt werkt. Met de uitkomsten in de hand kun je als IT leverancier, of je nu provider of iets anders bent, ook zien waar de knelpunten zitten waar je zelf mee te maken gaat krijgen. Voorbeeld van dat laatste is dat als je weet dat IRM (Incident Response Management) de komende jaren steeds hoger op de agenda komt te staan je dus maatregelen kunt treffen vragen daarover te kunnen beantwoorden.
Een ander punt waarmee je aan de slag kunt is de verwachting in een specifiek deel van de markt dat met het gebrek aan handjes goed kan oplossen door de bestaande medewerkers betere opleidingen te geven (32% van de ondervraagden gaf dat als antwoord). Dat impliceert dat men zich niet uitsluitend opmaakt voor een strijd om elke beschikbare sollicitant, maar meer investeert in het vasthouden van personeel. Dat betekent nog al wat voor bedrijven die denken dat wegkopen ook in de toekomst de enige manier is om aan ingewerkt personeel te komen. Overigens denkt 37% van de groep dat je door het aannemen van juniors en daarvoor veel opleidingen te verzorgen je de tekorten aan personeel ook kunt wegwerken.
Tot zover dat beeld van de arbeidsmarkt. Een ander punt is de vraag welke skills minder of meer belangrijk worden. Bij alle 7 aangegeven opties geldt dat men verwacht dat het belangrijker wordt over die skillsett gte beschikken. Enige uitschieter die wijst op een minder belang: 20% verwacht dat “military service” minder gevraagd zal worden. De grootste uitschieters zijn IRM met 80% en de mogelijkheid veel data te kunnen analyseren (74%).
Het tweede deel van het rapport gaat trouwens over cloud, in het bijzonder IaaS. Dat is ook interessante materie. Dus wie het nog niet heeft: hier is de download link

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.