Tintri over trends en ontwikkelingen rond storage

TintriZeggen dat rond storage de laatste jaren wel heel erg veel is veranderd is het intrappen van een open deur. Iedereen ziet om zich heen dat de vraag naar storage fors blijft toenemen, niet lineair, veel exponentieel. De techniek die dat mogelijk maakt kent inmiddels meer spelers dan ooit.

ISP Today heeft vorige week met Niels Roetert van Tintri, leverancier van all flash en hybride storage appliances, gesproken. We begonnen het gesprek met de obligate terugblik. In hoog tempo gingen alle methoden over tafel, van tape en cd rom naar spinning disks en all flash. De rol van software bij storage kwam natuurlijk ook al direct ter sprake, want als we het hebben over drempels voor het gebruik van storage oplossingen heeft dat lang een grote rol gespeeld. Na die terugblik volgde de eerste vraag.

Wat is nu het punt in tijd geweest dat de markt veranderde?
Niels: “dat is zonder twijfel virtualisering geweest. Vanaf daardoor zijn leveranciers en gebruikers van IT gaan zien dat heel veel zaken, waaronder storage, anders geregeld kunnen worden. Dat wil overigens niet zeggen dat iedere vendor daar op dezelfde wijze mee is omgegaan. We zien sinds virtualisatie min of meer een drie deling in de markt. Aan de ene kant heb je partijen die ooit groot geworden zijn met – ik noem het maar – conventionele storage. Die schuiven wel op richting modernere methoden, maar onder de motorkap is het nog steeds veel oude techniek. Ze kunnen waarschijnlijk ook niet anders, want radicaal loslaten van de legacy zal door de klanten lastig geaccepteerd worden. De andere groep omarmt vanaf de start virtualisering en gebruikt dat als basis voor de oplossingen. Die groep – de post-virtuelen – kun je weer in tweeën delen. Tintri behoort tot de volwassen spelers in dit veld en heeft appliances en software die verder zijn ontwikkeld dan de anderen. Daar zie je prille partijen die met 1.0 versies bezig zijn.”

Bij de aanbod zijde is er sprake van verschillende stromingen – hoe zit dat aan de vraagzijde?
“De vraagzijde is evenmin homogeen. Bij Tintri hebben we daarom teams waarbij de een meer focus meer heeft op bijvoorbeeld overheden en de andere meer op CSP’s. Hoewel ze in principe dezelfde appliances kunnen afnemen, zijn de trajecten anders. Daarmee beantwoord ik direct ook je vraag. In het algemeen zien we dat overheden meer nadruk leggen op beschikbaarheid en performance, terwijl in de CSP markt de kosten per GB of TB op veel belangstelling kunnen rekenen. Dat verschil is er al vrij lang, wat dat betreft levert ook de komst van hybride en all flash weinig verandering op.”

“Iets anders dat we aan de vraagzijde regelmatig signaleren is de aandacht voor legacy, heel begrijpelijk wel en dat kom je met name bij overheden en enterprises tegen. Van een heel andere orde is het aantal CSP’s dat zelf een storage systeem heeft gebouwd. Je ziet het, de markt is divers.”

Van zelf bouwen naar trends. Welke veranderingen op en rond de storagemarkt zie jij?
“We zien bij Tintri meerdere punten die belangrijk zijn en die je als trends kunt betitelen. Ik zal er een aantal noemen die voor de CSP markt relevant zijn. De eerste is de behoefte aan betere rapportages voor beheer en planning. Denk daarbij aan de steeds grotere wordende hoeveelheden VM’s die in beheer zijn en die storage nodig hebben. Als je dat proces beter kunt regelen omdat je meer weet dan scheelt dat een hoop. Tweede punt is de evolutie van flash technologie. SSD’s krijgen steeds grotere capaciteit. Dat maakt het mogelijk om appliances te bouwen met een hogere density en een lagere prijs per VM die tot voor kort niet mogelijk werd gehouden. Je gaat van 1000en naar 10.000en VM’s in een box van dezelfde omvang, dat is een hogere effectiviteit en efficiency. Dat heeft een behoorlijke impact op wat je moet aanschaffen en de rackspace die je nodig hebt.”

Via racks komen we bij de datacenters en datacenter density uit
“Ja in een rack wordt meer opslag mogelijk en – laten we dat vooral niet vergeten – ook een lagere behoefte aan stroom en koeling om dezelfde performance te behalen. Het doorbreken van de 960 grens is echt heel belangrijk”.

En verdere trends?
“De komst van SSD’s met TB capaciteit leidt zeer waarschijnlijk tot het sneller bereiken van het omslagpunt waarbij HDD’s niet langer goedkoper zijn dan SSD’s. Dat gaat nog de nodige impact hebben op zowel aanbieders als afnemers.”

Wat betekenen dit allemaal voor Tintri?
“We zitten niet stil, dat mag duidelijk zijn. Op 17 mei komen we met een persbericht waarin we een aantal nieuwe diensten bekendmaken. Het zal je niet verbazen dat we dan diensten bekend maken om een aantal van de trends te adresseren. Verder blijft het voor ons vinger aan de pols houden. De Nederlandse markt in het geheel is en blijft voor ons belangrijk. Je zult dus van ons blijven horen.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.