Trends bij E-commerce en kansen voor hosters

crisp-researchE-commerce stelt eisen aan de hosting. Hoewel soms nog wel eens iets anders wordt beweerd is het bijvoorbeeld amper verantwoord een webshop te runnen vanuit een shared hosting pakket. De meeste hosters die zich specialiseren in het faciliteren van webshops zijn gelukkig professioneel genoeg, zij zullen dan ook met een ander aanbod te komen.

Dat aanbod is default gebaseerd op (un-) managed hosting en dat schijnt te voldoen aan de eisen van de meeste klanten. Dit wil echter niet zeggen dat de gekozen oplossing ook voor de langere termijn geschikt is. Voor aanbieders van hostingplatformen is goed de trends te volgen die bij e-commerce een rol spelen. Het aantal onderzoeken hiernaar, specifiek voor de Nederlandse markt, is wat beperkt. Om een indicatie te krijgen is het echter wel mogelijk te kijken naar actueel onderzoek uit andere EU lidstaten, temeer daar webshops steeds vaker internationaal leveren.

Een goed voorbeeld hiervan is het onderzoek dat Crisp Research heeft gedaan in opdracht van PlusServer AG (een provider met focus op managed hosting en webshops en onderdeel van HostEurope). Drie resultaten vallen op:

  1. van de 124 bedrijven die deelnamen aan het onderzoek, en dat zijn allemaal webshops van klein tot zeer groot, maakt nu nog geen 9% gebruik van de mogelijkheid van dagelijkse software releases. Over enkele jaren verwacht 26,6% dat wel te doen. Of men dat kan doen op de huidige systemen, waarvan 55% 2 tot 5 jaar in gebruik is?
  2. De meeste deelnemers verwachten wel grote veranderingen rond de hardware. Het aandeel van eigen servers (dat is alles van lokaal via unmanaged hosting tot housing) zal fors afnemen. Vooral het aandeel servers dat lokaal staat zal flink dalen. De voorkeur gaat uit naar een managed omgeving (van 14,3% naar 24,1%) bij een externe partij.
  3. Opvallend genoeg ziet minder dan 1 op de 3 deelnemers cloud als het ideale platform voor e-commerce. Dat kan komen omdat binnen e-commerce klassieke cloud USP’s als schaalbaarheid minder belangrijk worden geacht.

Voor een deel komen deze bevindingen overeen met wat we ook in andere sectoren zien: de server in het eigen serverhok gaat vervangen worden door off-premise capaciteit. Gelet op de genoemde leeftijd van de huidige hardware en eisen die aan de software wordt gesteld liggen hier de nodige kansen voor hosters / providers.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.