Trends bij IT: samenwerking en events

EMC-Dell2015Enkele weken geleden hield EMC in Las Vegas de jaarlijkse gebruikers conferentie. De berichten hierover hebben een ding gemeen: naast beschrijvingen van alle gadgets en afleiding was het de pers duidelijk dat het bedrijf nadrukkelijk inspeelt op wat het zelf noemt onmisbare trends. De belangrijksten daarvan lijken te zijn: het afnemend belang van conventionele opslag en het omarmen van open source.

Wat betreft het eerste, de conventionele opslag: EMC is zeker niet de eerste partij die hier aandacht om vraagt. In de storagemarkt is onmiskenbaar zichtbaar dat de vraag naar flash opslag rapide toeneemt en naar “gewone” schijven fors afneemt. Dat wordt inmiddels bevestigd door de jaarcijfers en kwartaalberichten van componentenmakers zoals Nidec (motoren voor harde schijven). Het omarmen van open source is een ander punt dat menig insider opvalt. Ook hier is sprake van een trend die niet langer te ontkennen valt. Die constatering werd recent nog eens onderstreept door André Boogaard en Alan Atkinson, topman van Dell in Nederland, respectievelijk VP General Manager Storage WW. Tijdens een interview gaven zij aan wat zij zien als belangrijkste ontwikkelingen op de markten waarin Dell opereert. En inderdaad de verschuivingen bij storage en het accepteren van open source kwamen daar nadrukkelijk ter sprake.

Twee grote marktpartijen die voor dezelfde punten aandacht vragen, je zou bijna denken dat je hier de belangrijkste ontwikkelingen te pakken hebt. Het zijn daarbij de zaken die in elke publicatie worden genoemd dus dan moet dat het wel zijn. En toch is er nog een ontwikkeling die beide bedrijven kennen, maar waar betrekkelijk weinig over geschreven wordt: het is één specifiek aspect van de omgang met de channels en dan vooral in combinatie met de manieren waarop men zich presenteert.

Om dat te begrijpen is het goed de klok 10 jaar terug te zetten. EMC, Dell en andere bedrijven zijn dan nadrukkelijk aanwezig op de internationale vakbeurzen en maken gebruik van partners om de eigen diensten te verkopen. Zie vervolgens wat nu de regel is. Partners zijn er niet alleen meer om als quasi vooruitgeschoven posten omzet te scoren. Partners worden erkend als onmisbare schakel de markten beter te kennen en daar gezamenlijk beter van te worden.

Binnen die visie op de markt is het aanwezig zijn op een “all purpose” IT vakbeurs minder relevant geworden. Dell en Co kiezen daarom bewust voor eigen events en die worden steeds omvangrijker en belangrijker. Dit soort dedicated events illustreert daarmee de gewijzigde visie op samenwerking. Voor partners en natuurlijk afnemers lijkt dat geen slechte ontwikkeling. Echter het maakt het voor hen (en de pers!) wel lastiger in korte tijd een compleet beeld van de markt te krijgen, maar daar zullen de organisatoren niet wakker van liggen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.