Toenemende schaalvergroting en beveiliging uitdaging voor Internet Exchanges

Op donderdag 18 april 2013 opende de Rotterdamse wethouder Korrie Louwes de nieuwe datazaal van de Rotterdam Internet eXchange. Wij vroegen Bix Jacobse, CEO bij R_ix, naar zijn kijk op de groei van internet exchanges.

Kopgroep
Volgens Jacobse  onderstreept de spectaculaire groei van het internetverkeer het toenemend belang van het internet bij de wereldwijde communicatie, IT toepassingen, handel, multimedia, beveiliging, enzovoort. “Die ontwikkeling is al zo’n 15 jaar gaande en neemt alleen maar toe! Samen met onder andere Zuid Korea behoort Nederland tot de kopgroep van landen als het gaat om ICT- en internettoepassingen. Dat komt door het gemiddeld – technisch – kennis- en opleidingsniveau, maar ook door de dichtheid van breedbandtoegang voor gebruikers.”

Geen speerpunt
Jacobse verwacht dat we deze positie als Nederland nog verder kunnen verbeteren, door nog meer nadruk te leggen op het belang van opleidingen, research en development op gebied van internet en fysieke netwerken. “Daarnaast is het aangaan van meer internationale samenwerkingsverbanden en grootschalige projecten van belang. ICT en internet zijn geen speerpunt van het beleid. De overheid ziet de sector als ‘enabler’, maar gaat daarbij voorbij aan het feit dat het Internet ook een belangrijke aanjager is van innovatie.”

Uitdagingen
De belangrijkste verandering waarmee internet exchanges de komende tijd te maken krijgen, zijn volgens Jacobse: “Uitdagingen die betrekking hebben op toenemende schaalgrootte en beveiliging.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.